HP LaserJet P4510 Printer series - Меню "Обслужване"

background image

Меню "Обслужване"

Менюто SERVICE (ОБСЛУЖВАНЕ) e заключено и изисква PIN код за достъп. Това меню е
предназначено за използване от упълномощен сервизен персонал.

BGWW

Меню "Обслужване"

41

background image

42

Глава 2 Контролен панел

BGWW

background image

3