HP LaserJet P4510 Printer series - Използване на хартия

background image

Използване на хартия

Допълнителната функция на устройството за автоматично двустранно печатане и възможността
за печатане на N върху една (много страници, отпечатани върху един лист) могат да намалят
използването на хартия и последващото потребление на природни ресурси.