HP LaserJet P4510 Printer series - HP LaserJet P4015 модели

background image

HP LaserJet P4015 модели

HP LaserJet P4015n
принтер

CB509A

HP LaserJet P4015dn
принтер

CB526A

HP LaserJet P4015tn
принтер

CB510A

HP LaserJet P4015x
принтер

CB511A

Отпечатва до 52
страници в минута
(ppm) на хартия с
размер Letter и 50 ppm
на хартия с размер A4

Възможност за работа
в мрежа с вграден
сървър за печат
HP Jetdirect

Съдържа
128 мегабайта (МВ)
памет с произволен
достъп (RAM).
Разширяема до 640
МВ.

Печатаща касета HP, с
номинален капацитет
до 10 000 страници

Тава 1 събира до 100
листа

Тава 2 събира до 500
листа

Изходна касета за 500
листа с лицевата
страна надолу

Изходна касета за 100
листа с лицевата
страна нагоре

4-редов графичен
дисплей на контролния
панел

Цифрова клавиатура

Високоскоростен порт
USB 2.0

Слот за
усъвършенстван вход/

Има същите
характеристики като
принтера HP LaserJet
P4015n плюс следните:

Приспособление за
двустранен печат за
автоматично
отпечатване от двете
страни

Има същите
характеристики като
принтера HP LaserJet
P4015n плюс следните:

Допълнителна входна
тава за 500 листа
(тава 3)

Има същите
характеристики като
принтера HP LaserJet
P4015n плюс следните:

Допълнителна входна
тава за 500 листа
(тава 3)

Приспособление за
двустранен печат за
автоматично
отпечатване от двете
страни

BGWW

Сравнение на принтери

3

background image

HP LaserJet P4015n
принтер

CB509A

HP LaserJet P4015dn
принтер

CB526A

HP LaserJet P4015tn
принтер

CB510A

HP LaserJet P4015x
принтер

CB511A

изход (EIO - Enhanced
input/output)

Един достъпен слот за
модул памет DIMM