HP LaserJet P4510 Printer series - HP Easy Printer Care

background image

HP Easy Printer Care

Софтуерът HP Easy Printer Care е програма, която можете да използвате за следните задачи:

Проверка на състоянието на устройството

Проверка на състоянието на консумативите и използване на HP SureSupply за онлайн
пазаруване на консумативи

Настройване на предупреждения

Преглед на отчетите за използването на устройството

Преглед на документацията на устройството

Получаване на достъп до инструментите за отстраняване на неизправности и поддръжка

Използвайте "Активна поддръжка на HP", за да сканирате редовно вашата печатаща
система и да предотвратявате възможните проблеми. Активната поддръжка на HP може да
актуализира софтуера, фърмуера и драйверите за принтери на HP.

Можете да прегледате софтуера HP Easy Printer Care, когато устройството е директно свързано
към вашия компютър или когато е свързано към мрежа.

52

Глава 3 Софтуер за Windows

BGWW

background image

Поддържани операционни системи

Microsoft

®

Windows 2000

Microsoft Windows XP, Service Pack 2 (изданията
Home и Professional)

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Windows Vista™

Поддържани браузъри

Microsoft Internet Explorer 6.0 или 7.0

За да изтеглите софтуера HP Easy Printer Care, отидете на

www.hp.com/go/easyprintercare

. Този

уеб сайт предоставя също актуализирана информация за поддържаните браузъри и списък на
устройствата на HP, които поддържат софтуера HP Easy Printer Care.

За повече информация относно използването на софтуера HP Easy Printer Care вижте

Отворете

софтуера HP Easy Printer Care на страница 118

.

BGWW

Поддържани помощни програми за Windows

53