HP LaserJet P4510 Printer series - Зареждане в тава 1

background image

Зареждане в тава 1

ЗАБЕЛЕЖКА:

Принтерът може да печата с по-ниска скорост при използване на тава 1.

ВНИМАНИЕ:

За да избегнете засядания, не зареждайте тавите по време на печат. Не

разлиствайте хартията. Разлистването може да доведе до неправилно подаване.

1.

Отворете тава 1.

2.

Изтеглете удължителя на тавата.

86

Глава 6 Хартия и печатни носители

BGWW

background image

3.

Заредете хартията в тавата. Проверете дали хартията е поставена под ограничителните
пластинки и под индикаторите за максимално запълване.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За информация относно зареждането на хартия, изискваща конкретна

ориентация, вж.

Ориентация на хартията при зареждане на тавите на страница 85

.

2

4.

Нагласете страничните водачи, така че леко да докосват пакета хартия, но да не огъват
хартията.

2