Ajuda HP LaserJet P4510 Printer series

background image

Syst

strat

HP LaserJet Sèries P4010 i P4510 Impressores

Guia de l'usuari

background image
background image

HP LaserJet Sèries P4010 i P4510 Impressores

Guia de l'usuari

background image

Copyright i llicència

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Es prohibeix la reproducció, adaptació o
traducció sense el permís previ per escrit,
excepte en els termes que contemplin les
lleis de propietat intel·lectual.

La informació d’aquest document està
subjecta a canvis sense previ avís.

Les úniques garanties pels productes i
serveis de HP s’especifiquen en les
declaracions de garantia expresses que
acompanyen els productes i serveis
esmentats. Cap informació d’aquest
document pot ésser considerada com una
garantia addicional. HP no serà responsable
del errors u omissions tècnics o d’edició que
contingui aquest document.

Número de referència: CB506-90964

Edition 1, 8/2008

Crèdits de marca registrada

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

són marques

comercials d'Adobe Systems Incorporated.

Microsoft®, Windows® i Windows®XP són
marques comercials registrades als EUA de
Microsoft Corporation.

Windows Vista® és una marca registrada o
una marca de Microsoft Corporation als EUA
i/o altres països/regions.

UNIX

®

és una marca registrada de The Open

Group.

ENERGY STAR i la marca ENERGY STAR
són marques registrades als EUA.

background image

Índex de continguts

1 Informació bàsica del producte

Comparació del producte ..................................................................................................................... 2

Models HP LaserJet P4014 ................................................................................................ 2
Models HP LaserJet P4015 ................................................................................................ 3
Models HP LaserJet P4515 ................................................................................................ 4

Comparativa de característiques ......................................................................................................... 5
Identificació de les parts del producte .................................................................................................. 7

Vista frontal .......................................................................................................................... 7
Vista posterior ...................................................................................................................... 7
Ports d'interfície ................................................................................................................... 8
Localització de l'etiqueta del model i del número de sèrie .................................................. 8

2 Tauler de control

Configuració del tauler de control ....................................................................................................... 12
Utilització dels menús del tauler de control ........................................................................................ 14

Utilització dels menús ........................................................................................................ 14

Menú Digue'm com ............................................................................................................................ 15
Menú de recuperació de tasques ....................................................................................................... 16
Menú d'informació .............................................................................................................................. 17
Menú de manipulació del paper ......................................................................................................... 18
Menú de configuració del dispositiu ................................................................................................... 19

Submenú d'impressió ........................................................................................................ 19
Submenú de qualitat d'impressió ....................................................................................... 21
Submenú de configuració del sistema ............................................................................... 25
Submenú de grapadora/apiladora ..................................................................................... 29
Submenú d'MBM-5 (bústia de correu multisafata) ............................................................. 29
Submenú d'E/S .................................................................................................................. 29
Submenú Resets (Valors inicials) ...................................................................................... 36

Menú Diagnòstics ............................................................................................................................... 38
Menú de servei ................................................................................................................................... 40

3 Programari per a Windows

Sistemes operatius compatibles amb el Windows ............................................................................. 42
Controladors de la impressora compatibles per al Windows ............................................................. 43

CAWW

iii

background image

Controlador d'impressió universal (UPD) d'HP .................................................................................. 44

Modes d'instal·lació de l'UPD ............................................................................................ 44

Selecció del controlador de la impressora correcte per al Windows .................................................. 45
Prioritat dels paràmetres d'impressió ................................................................................................. 46
Canvi dels paràmetres del controlador de la impressora per al Windows ......................................... 47
Tipus d'instal·lació del programari per al Windows ............................................................................ 48
Eliminació del software al Windows ................................................................................................... 49
Utilitats compatibles amb el Windows ................................................................................................ 50

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 50
Servidor web incrustat ....................................................................................................... 50
HP Easy Printer Care ........................................................................................................ 50

Programari per a altres sistemes operatius ........................................................................................ 52

4 Ús del producte amb el Macintosh

Programari per al Macintosh .............................................................................................................. 54

Sistemes operatius compatibles per al Macintosh ............................................................. 54
Controladors de la impressora compatibles per al Macintosh ........................................... 54
Elimineu programari dels sistemes operatius Macintosh ................................................... 54
Prioritat per als paràmetres d'impressió per al Macintosh ................................................. 54
Canvi dels paràmetres del controlador de la impressora per al Macintosh ....................... 55
Programari per a ordinadors Macintosh ............................................................................ 56

Utilitat de la impressora HP .............................................................................. 56

Obriu la utilitat de la impressora HP ................................................. 56
Paràmetres de la utilitat de la impressora HP .................................. 56

Utilitats compatibles amb el Macintosh .............................................................................. 57

Servidor web incrustat ....................................................................................... 57

Ús de les funcions del controlador de la impressora del Macintosh .................................................. 58

Impressió ........................................................................................................................... 58

Creació i ús de valors predefinits d'impressió al Macintosh .............................. 58
Canvi de la mida dels documents o impressió amb una mida de paper
personalitzada ................................................................................................... 58
Imprimir una portada ......................................................................................... 58
Utilització de filigranes ...................................................................................... 59
Impressió de diverses pàgines en un full de paper al Macintosh ...................... 59
Impressió a les dues cares del full (impressió dúplex) ...................................... 60
Definició de les opcions de grapat .................................................................... 61
Tasca emmagatzemada .................................................................................... 61
Ús del menú Services (Serveis) ........................................................................ 61

5 Connectivitat

Configuració USB ............................................................................................................................... 64

Connecteu el cable USB .................................................................................................... 64

Configuració de la xarxa ..................................................................................................................... 65

iv

CAWW

background image

Protocols de xarxa admesos ............................................................................................. 65
Configuració del producte de xarxa ................................................................................... 66

Visualització o canvi dels paràmetres de xarxa ................................................ 66
Establiment o modificació de la contrasenya de la xarxa ................................. 66
Configuració manual dels paràmetres IPv4 TCP/IP des del tauler de
control ............................................................................................................... 67
Configuració manual dels paràmetres IPv6 TCP/IP des del tauler de
control ............................................................................................................... 67
Inhabilitació dels protocols de xarxa (opcional) ................................................ 68

Inhabilitació d'IPX/SPX, AppleTalk o DLC/LLC ................................ 68

Paràmetres de velocitat d’enllaç i d’impressió a doble cara ............................. 69

6 Paper i suports d'impressió

Informació sobre l'ús de paper i suports d'impressió ......................................................................... 72
Mides de paper i de suport d'impressió admesos .............................................................................. 73
Mides de paper personalitzat ............................................................................................................. 75
Tipus de paper i de suports d'impressió admesos ............................................................................. 76

Tipus de paper admesos per a les opcions d'entrada ....................................................... 76
Tipus de paper admesos per a les opcions d'entrada ....................................................... 76

Capacitat de la safata ......................................................................................................................... 78
Indicacions per a papers o suports d'impressió especials ................................................................. 79
Safates de càrrega ............................................................................................................................. 80

Orientació del paper a les safates de càrrega ................................................................... 80

Càrrega del paper de carta, preimprès o perforat ............................................. 80
Càrrega dels sobres .......................................................................................... 80

Càrrega de la safata 1 ...................................................................................................... 81
Càrrega de la safata 2 o la safata per a 500 fulls opcional ................................................ 82
Càrrega de la safata per a 1.500 fulls opcional ................................................................ 83

Configuració de les safates ................................................................................................................ 86

Configuració d'una safata quan es carrega el paper ......................................................... 86
Configuració d'una safata per ajustar-se a la configuració del treball d'impressió ............ 86
Configuració d'una safata utilitzant el menú de gestió del paper ...................................... 87
Selecció del paper segons l'origen, el tipus o la mida ....................................................... 87

Source (Origen) ................................................................................................. 87
Tipus i mida ....................................................................................................... 87

Ús de les opcions de sortida del paper ............................................................................................. 88

Impressió a la safata de sortida superior (estàndard) ....................................................... 88
Impressió a la safata de sortida posterior .......................................................................... 88
Impressió a l'apiladora o a l'apiladora/grapadora .............................................................. 89
Impressió a la bústia de 5 safates ..................................................................................... 89

7 Ús de les característiques del producte

Configuració econòmica ..................................................................................................................... 92

CAWW

v

background image

Mode EconoMode (Mode econòmic) ................................................................................. 92
Retard de repòs ................................................................................................................. 92

Establiment del mode en repòs ......................................................................... 92
Habilitació o inhabilitació del mode de repòs .................................................... 93

Hora d'activació ................................................................................................................. 93

Establiment de l'hora d'activació ....................................................................... 93

Grapat de documents ......................................................................................................................... 95
Ús de les característiques d'emmagatzematge de tasques ............................................................... 96

Creació d'una tasca emmagatzemada .............................................................................. 96
Impressió d'una tasca emmagatzemada ........................................................................... 96
Eliminació d'una tasca emmagatzemada .......................................................................... 97

8 Tasques d'impressió

Cancel·lació d'una feina d'impressió ................................................................................................ 100

Com aturar la tasca d'impressió actual des del tauler de control .................................... 100
Com aturar la tasca d'impressió actual des del programa ............................................... 100

Ús de les funcions del controlador de la impressora del Windows .................................................. 101

Obertura del controlador de la impressora ...................................................................... 101
Ús de dreceres d'impressió ............................................................................................. 101
Definició de les opcions de paper i qualitat ..................................................................... 101
Definició dels efectes del document ................................................................................ 102
Definició de les opcions d'acabat del document .............................................................. 102
Definició de les opcions de sortida del producte ............................................................. 103
Definició de les opcions d’emmagatzematge de tasques ................................................ 103
Obtenció d'assistència i d'informació sobre l'estat del producte ...................................... 104
Definició de les opcions avançades d'impressió ............................................................. 104

9 Gestió i manteniment del producte

Impressió de les pàgines d'informació i de Digue'm com ................................................................. 108
Ús del programari HP Easy Printer Care ........................................................................................ 110

Obriu el programari HP Easy Printer Care ..................................................................... 110
Apartats de programari HP Easy Printer Care ................................................................. 110

Ús del servidor web incrustat ........................................................................................................... 113

Obriu el servidor web incrustat mitjançant una connexió de xarxa .................................. 113
Apartats del servidor web incrustat .................................................................................. 113

Utilitzeu el programari HP Web Jetadmin ........................................................................................ 116
Ús de funcions de seguretat ............................................................................................................. 117

Seguretat IP ..................................................................................................................... 117
Com protegir el servidor web incrustat ............................................................................ 117
Protecció de les tasques emmagatzemades ................................................................... 117
Bloqueig dels menús del tauler de control ....................................................................... 117
Bloqueig del compartiment de la formatadora ................................................................. 118

Gestió dels subministraments .......................................................................................................... 120

vi

CAWW

background image

Emmagatzematge del cartutx d'impressió ....................................................................... 120
Directrius d'HP sobre cartutxos d'impressió que no són d'HP ......................................... 120
Línia directa de fraus d'HP i lloc web ............................................................................... 120
Durada dels subministraments ........................................................................................ 120

Substitució dels subministraments i els components ....................................................................... 121

Directrius per substituir els subministraments ................................................................. 121
Canvieu el cartutx d'impressió ......................................................................................... 121
Càrrega de grapes ........................................................................................................... 123
Realització de manteniment preventiu ............................................................................. 124

Restabliment del comptador de l'equip de manteniment ................................ 125

Instal·lació de la memòria, els dispositius USB interns i les targetes de servidor d'impressió
externes ............................................................................................................................................ 126

Visió general .................................................................................................................... 126
Instal·leu la memòria ........................................................................................................ 126

Instal·lació de la memòria del producte ........................................................... 126

Comproveu la instal·lació del DIMM ................................................................................ 130
Estalvieu recursos (recursos permanents) ..................................................................... 131
Habiliteu la memòria per al Windows .............................................................................. 131
Instal·lació dels dispositius USB interns .......................................................................... 132
Instal·lació de les targetes de servidor d'impressió HP Jetdirect ..................................... 134

Instal·leu una targeta de servidor d'impressió HP Jetdirect ............................ 134
Traieu una targeta de servidor d'impressió HP Jetdirect ................................ 136

Neteja del producte .......................................................................................................................... 137

Netegeu l'exterior ............................................................................................................. 137
Netegeu la ruta del paper ................................................................................................ 137

Actualització del microprogramari .................................................................................................... 138

Determinació de la versió actual del microprogramari ..................................................... 138
Descàrrega de microprogramari nou des del lloc web d'HP ........................................... 138
Transferència del microprogramari nou al producte ........................................................ 138

Utilització de l'FTP per carregar el microprogramari a través d'un
navegador ....................................................................................................... 138
Utilització de l'FTP per actualitzar el microprogramari en una connexió de
xarxa ............................................................................................................... 139
Utilització de l'HP Web Jetadmin per actualitzar el microprogramari .............. 140
Utilització de les ordres del Microsoft Windows per actualitzar el
microprogramari .............................................................................................. 140

Actualització del microprogramari HP Jetdirect ............................................................... 141

10 Solució de problemes

Solució de problemes generals ........................................................................................................ 144

Llista de comprovació de solució de problemes .............................................................. 144
Factors que afecten el rendiment del producte ............................................................... 145

Restabliment dels paràmetres de fàbrica ......................................................................................... 146
Interpretació dels missatges del tauler de control ............................................................................ 147

CAWW

vii

background image

Tipus de missatges del tauler de control ......................................................................... 147
Missatges del tauler de control ........................................................................................ 147

Embussos ......................................................................................................................................... 169

Causes comuns d'embussos ........................................................................................... 169
Ubicacions d'embussos ................................................................................................... 170
Eliminació dels embussos .............................................................................................. 171

Eliminació dels embussos de la coberta superior i de les àrees del cartutx
d'impressió ...................................................................................................... 171
Eliminació dels embussos de l'alimentador de sobres opcional ..................... 173
Eliminació dels embussos de les safates ........................................................ 174

Eliminació dels embussos de la safata 1 ........................................ 174
Eliminació dels embussos de la safata 2 o de la safata opcional
per a 500 fulls ................................................................................ 174
Eliminació dels embussos de la safata opcional per a 1.500
fulls ................................................................................................. 176

Eliminació dels embussos del comunicador dúplex opcional ........................ 177
Eliminació dels embussos de l'àrea del fusor ................................................. 179
Eliminació dels embussos de les àrees de sortida ......................................... 182

Eliminació dels embussos de la safata de sortida posterior ........... 183
Eliminació dels embussos de l'apiladora o de l'apiladora/
grapadora opcional ......................................................................... 184
Eliminació dels embussos de la bústia de correu de 5 safates
opcional .......................................................................................... 186

Recuperació d'embussos ................................................................................................. 187

Solució de problemes de qualitat d'impressió .................................................................................. 189

Problemes de qualitat d'impressió relacionats amb el paper .......................................... 189
Problemes de qualitat d'impressió relacionats amb l'entorn ............................................ 189
Problemes de qualitat d'impressió relacionats amb els embussos ................................. 189
Exemples de defectes a la imatge ................................................................................... 189

Solució de problemes de rendiment ................................................................................................. 195
Solució de problemes de connectivitat ............................................................................................. 196

Solució de problemes de connectivitat directa ................................................................ 196
Solució de problemes de xarxa ....................................................................................... 196

Resolució de problemes comuns al Windows ................................................................................. 198
Solució de problemes comuns al Macintosh .................................................................................... 199
Solució de problemes del Linux ....................................................................................................... 202

Apèndix A Subministraments i accessoris

Comanda de consumibles, peces i accessoris ................................................................................ 204

Comanda directament a HP ............................................................................................ 204
Comanda a través de proveïdors de serveis o d'assistència tècnica .............................. 204
Fer la comanda directament a través del programari HP Easy Printer Care .................. 204

Números de referència ..................................................................................................................... 205

Accessoris de manipulació del paper .............................................................................. 205

viii

CAWW

background image

Cartutxos d'impressió ...................................................................................................... 205
Equip de manteniment ..................................................................................................... 206
Memòria ........................................................................................................................... 206
Cables i interfícies ........................................................................................................... 207
Paper ............................................................................................................................... 207

Apèndix B Servei i assistència

Declaració de garantia limitada de Hewlett-Packard ........................................................................ 211
Declaració de garantia limitada dels cartutxos d'impressió .............................................................. 213
Servei de garantia Customer self-repair (autoreparació pel client) .................................................. 214
Assistència al client .......................................................................................................................... 215
Contractes de manteniment d'HP .................................................................................................... 216

Contractes de serveis in situ ............................................................................................ 216

Servei in situ al dia següent ............................................................................ 216
Servei in situ setmanal (volum) ....................................................................... 216

Torneu a embalar el dispositiu ......................................................................................... 216
Garantia ampliada ........................................................................................................... 217

Apèndix C Especificacions

Especificacions físiques ................................................................................................................... 220
Especificacions elèctriques .............................................................................................................. 221
Especificacions acústiques .............................................................................................................. 222
Entorn operatiu ................................................................................................................................. 223

Apèndix D Informació reglamentària

Normatives de la FCC ...................................................................................................................... 226
Programa de responsabilitat mediambiental del producte ............................................................... 227

Protecció del medi ambient ............................................................................................. 227
Producció d'ozó ............................................................................................................... 227
Consum elèctric ............................................................................................................... 227
Consum de tòner ............................................................................................................. 227
Utilització del paper ......................................................................................................... 227
Plàstics ............................................................................................................................ 227
Subministraments per a la impressió LaserJet d'HP ....................................................... 227
Instruccions de devolució i reciclatge .............................................................................. 228

Estats Units i Puerto Rico ............................................................................... 228

Devolucions múltiples (més d'un cartutx) ....................................... 228
Devolucions d'un sol cartutx ........................................................... 228
Enviament ....................................................................................... 228

Devolucions des de fora dels Estats Units ...................................................... 228

Paper ............................................................................................................................... 228
Restriccions del material .................................................................................................. 229
Deposició d'equips per part dels usuaris a les llars privades de la Unió Europea .......... 229

CAWW

ix

background image

Substàncies químiques .................................................................................................... 229
Full de dades de seguretat del material (MSDS) ............................................................. 230
Si voleu més informació ................................................................................................... 230

Declaració de conformitat ................................................................................................................. 231

Declaració de conformitat ................................................................................................ 231

Declaracions de seguretat ................................................................................................................ 232

Seguretat del làser ........................................................................................................... 232
Normativa del DOC per a Canadà ................................................................................... 232
Declaració de VCCI (Japó) .............................................................................................. 232
Declaració del cable elèctric (Japó) ................................................................................. 232
Declaració d'interferències electromagnètiques (Corea) ................................................. 232
Declaració del làser per a Finlàndia ................................................................................ 232
Taula de substàncies (Xina) ............................................................................................ 234

Índex ................................................................................................................................................................. 235

x

CAWW

background image

1