HP LaserJet P4510 Printer series - Eliminació d’una tasca emmagatzemada

background image

Eliminació d'una tasca emmagatzemada

Quan s'envia una tasca emmagatzemada, el producte sobreescriu qualsevol tasca anterior amb el
mateix nom d'usuari i de tasca. Si no hi ha una tasca ja emmagatzemada amb el mateix nom d'usuari
i de tasca, i el producte necessita espai addicional, és possible que el producte elimini altres tasques
emmagatzemades, començant per les més antigues. Podeu canviar el nombre de tasques que es poden
emmagatzemar des del menú RETRIEVE JOB (Recupera la tasca) del tauler de control del producte.

Les tasques es poden eliminar des del tauler de control, des del servidor web incrustat o des del
programari HP Web Jetadmin. Per eliminar una tasca des del tauler de control, seguiu aquest
procediment:

NOTA:

Podeu prémer el botó de la carpeta

per anar directament al menú RETRIEVE JOB

(Recupera la tasca) i, a continuació, iniciar el procediment següent en el pas 3.

1.

Premeu

Menú

.

2.

Premeu la fletxa avall per destacar RETRIEVE JOB (Recupera la tasca) i, a continuació,
premeu

OK

.

3.

Premeu la fletxa avall per destacar el vostre nom d'usuari i, a continuació, premeu

OK

.

4.

Premeu la fletxa avall per destacar un nom de tasca i, a continuació, premeu

OK

.

5.

Premeu la fletxa avall per destacar DELETE (Elimina) i, a continuació, premeu

OK

.

6.

Si la tasca requereix un PIN, feu servir el teclat numèric o premeu la fletxa amunt o la fletxa avall

per introduir el PIN i, a continuació, premeu

OK

.

NOTA:

Si feu servir la fletxa amunt o la fletxa avall per introduir el PIN, premeu

OK

després

de cada dígit.

7.

Premeu

OK

per confirmar que voleu eliminar la tasca.

CAWW

Ús de les característiques d'emmagatzematge de tasques

97

background image

98

Capítol 7 Ús de les característiques del producte

CAWW

background image

8