HP LaserJet P4510 Printer series - Instal·leu una targeta de servidor d’impressió HP Jetdirect

background image

Instal·leu una targeta de servidor d'impressió HP Jetdirect

1.

Apagueu el producte.

134 Capítol 9 Gestió i manteniment del producte

CAWW

background image

2.

Traieu els dos cargols i la coberta de la ranura EIO de la part posterior del producte.

NOTA:

No llenceu els cargols ni el plafó de la porta Deseu-los per si en el futur traieu la targeta

d'EIO.

3.

Instal·leu la targeta d'EIO a la ranura d'EIO i cargoleu els cargols.

4.

Connecteu el cable de xarxa a la ranura d'EIO.

5.

Engegueu el producte i imprimiu una pàgina de configuració per comprovar si s'ha detectat el nou
dispositiu EIO. Vegeu

Impressió de les pàgines d'informació i de Digue'm com a la pàgina 108

.

NOTA:

Amb la pàgina de configuració, també s'imprimeix una altra pàgina de configuració

d'HP Jetdirect que inclou informació d'estat i de configuració de la xarxa.

CAWW

Instal·lació de la memòria, els dispositius USB interns i les targetes de servidor d'impressió

externes

135