HP LaserJet P4510 Printer series - Restriccions del material

background image

Restriccions del material

Aquest producte d'HP no conté mercuri afegit.

Aquest producte d'HP inclou una bateria que s'ha de llençar com a material especial. Les bateries
incloses o subministrades per Hewlett-Packard per a aquest producte inclouen:

HP LaserJet Sèries P4010 i P4510

Tipus

Monofluorur de liti-carboni

Pes

1,5 g

Posició

A la placa formatadora

Extraïble per l'usuari

No

Si voleu més informació sobre el reciclatge de productes, visiteu

www.hp.com/recycle

o poseu-vos en

contacte amb les autoritats locals o l'Electronics Industries Alliance:

www.eiae.org

.