HP LaserJet P4510 Printer series - Eliminació dels embussos del comunicador dúplex opcional

background image

Eliminació dels embussos del comunicador dúplex opcional

1.

Aixequeu el comunicador dúplex opcional i estireu-lo cap a fora per treure'l.

2.

Traieu el paper que es troba a la safata 2. (Potser cal que toqueu la part de dins del producte.)

CAWW

Embussos 177

background image

3.

Traieu a poc a poc el paper del comunicador dúplex opcional.

4.

Inseriu el comunicador dúplex opcional al producte.

5.

Si hi continua el missatge d'embús, vol dir que encara hi ha un full encallat al producte. Mireu de
localitzar l'embús a la resta d'àrees. Vegeu

Ubicacions d'embussos a la pàgina 170

.

178 Capítol 10 Solució de problemes

CAWW