HP LaserJet P4510 Printer series - Restabliment dels paràmetres de fàbrica

background image

Restabliment dels paràmetres de fàbrica

Utilitzeu el menú RESETS (Restableix) per restablir els paràmetres de fàbrica.

1.

Premeu

Menu

(Menú) .

2.

Premeu la fletxa avall per destacar CONFIGURE DEVICE (Configura el dispositiu) i, a
continuació, premeu

OK

.

3.

Premeu la fletxa avall per destacar RESETS (Restableix) i, a continuació, premeu

OK

.

4.

Premeu la fletxa avall per destacar RESTORE FACTORY SETTINGS (Restableix els
paràmetres de fàbrica)
i, a continuació, premeu

OK

per restablir el producte als paràmetres

originals de fàbrica.

146 Capítol 10 Solució de problemes

CAWW