HP LaserJet P4510 Printer series - Menú Digue’m com

background image

Menú Digue'm com

Cada opció del menú SHOW ME HOW (Digue'm com) imprimeix una pàgina que proporciona més
informació.

Element

Explicació

CLEAR JAMS (Elimina els
embussos)

Imprimeix una pàgina que mostra com eliminar els embussos de paper.

LOAD TRAYS (Safates de
càrrega)

Imprimeix una pàgina que mostra com carregar les safates d'entrada.

LOAD SPECIAL MEDIA
(Càrrega de suports
especials)

Imprimeix una pàgina que mostra com carregar paper especial, com sobres o capçaleres.

PRINT ON BOTH SIDES
(Imprimeix a les dues cares)

Imprimeix una pàgina que mostra com utilitzar la funció d'impressió a doble cara (dúplex).

NOTA:

L'element dúplex del menú només apareix en paquets amb impressió dúplex.

SUPPORTED PAPER (Paper
admès)

Imprimeix una pàgina que mostra els tipus i les mides de paper admesos pel producte.

PRINT HELP GUIDE
(Imprimeix la guia d'ajuda)

Imprimeix una pàgina que mostra enllaços a l'ajuda addicional de la Web.

CAWW

Menú Digue'm com

15