Nápověda pro HP LaserJet P4510 Printer series

background image

Syst

strat

Tiskárny HP LaserJet P4010 a P4510 Series

Uživatelská příručka

background image
background image

Tiskárny HP LaserJet P4010 a P4510 Series

Uživatelská příručka

background image

Autorská práva a licence

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez
předchozího písemného souhlasu zakázány
kromě případů, kdy to povoluje autorský
zákon.

Změna informací obsažených v tomto
dokumentu je vyhrazena.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou
uvedeny ve výslovných prohlášeních o
záruce dodaných s těmito výrobky a
službami. Z tohoto dokumentu nelze
vyvozovat další záruky. Společnost HP není
odpovědná za technické nebo textové chyby
nebo opomenutí obsažená v tomto
dokumentu.

Číslo dílu: CB506-90965

Edition 1, 8/2008

Ochranné známky

Adobe

®

, Acrobat

®

a PostScript

®

jsou

ochranné známky společnosti Adobe
Systems Incorporated.

Microsoft®, Windows® a Windows®XP jsou
v USA registrované ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation.

Windows Vista® je registrovaná ochranná
známka nebo ochranná známka společnosti
Microsoft Corporation v USA a dalších
zemích/oblastech.

UNIX

®

je registrovaná ochranná známka

sdružení Open Group.

Značky ENERGY STAR a ENERGY STAR
jsou registrované ochranné známky v USA.

background image

Obsah

1 Základní informace o produktu

Porovnání modelů ................................................................................................................................ 2

Modely HP LaserJet P4014 ................................................................................................. 2
Modely HP LaserJet P4015 ................................................................................................. 3
Modely HP LaserJet P4515 ................................................................................................. 4

Srovnání funkcí ................................................................................................................................... 5
Přehled produktu .................................................................................................................................. 7

Pohled zepředu .................................................................................................................... 7
Pohled zezadu ..................................................................................................................... 7
Porty rozhraní ...................................................................................................................... 8
Umístění štítku s číslem modelu a sériovým číslem ............................................................ 8

2 Ovládací panel

Uspořádání ovládacího panelu ........................................................................................................... 12
Použití nabídek ovládacího panelu .................................................................................................... 14

Použití nabídek .................................................................................................................. 14

Nabídka Zobrazit postup .................................................................................................................... 15
Nabídka Obnovit úlohu ....................................................................................................................... 16
Nabídka Informace ............................................................................................................................. 17
Nabídka Manipulace s papírem .......................................................................................................... 18
Nabídka Konfigurace zařízení ............................................................................................................ 19

Podnabídka Tisk ................................................................................................................ 19
Podnabídka Kvalita tisku ................................................................................................... 21
Podnabídka Nastavení systému ........................................................................................ 24
Podnabídka Sešívačka se stohovačem ............................................................................. 27
Podnabídka Schránka s 5 přihrádkami .............................................................................. 28
Podnabídka V/V ................................................................................................................. 28
Podnabídka Obnovení ....................................................................................................... 36

Nabídka Diagnostika .......................................................................................................................... 37
Nabídka Servis ................................................................................................................................... 39

3 Software pro systém Windows

Podporované operační systémy Windows ......................................................................................... 42
Ovladače tiskárny podporované systémem Windows ........................................................................ 43

CSWW

iii

background image

Univerzální tiskový ovladač HP (UPD) ............................................................................................... 44

Režimy instalace UPD ....................................................................................................... 44

Volba správného ovladače tiskárny pro systém Windows ................................................................. 45
Priorita nastavení tisku ....................................................................................................................... 46
Změna nastavení ovladače tiskárny v systému Windows .................................................................. 47
Typy instalace softwaru pro systém Windows .................................................................................... 48
Odstranění softwaru pro systém Windows ......................................................................................... 49
Podporované nástroje pro systém Windows ...................................................................................... 50

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 50
Implementovaný webový server ........................................................................................ 50
HP Easy Printer Care ........................................................................................................ 50

Software pro jiné operační systémy ................................................................................................... 52

4 Použití produktu s počítači Macintosh

Software pro počítače Macintosh ....................................................................................................... 54

Operační systémy Macintosh podporované zařízením ...................................................... 54
Ovladače tiskárny podporované systémem Macintosh ..................................................... 54
Odinstalace softwaru z operačních systémů Macintosh .................................................... 54
Priorita nastavení tisku v systému Macintosh .................................................................... 54
Změna nastavení ovladače tiskárny v systému Macintosh ................................................ 55
Software pro počítače Macintosh ...................................................................................... 55

Nástroj HP Printer Utility ................................................................................... 55

Spuštění nástroje HP Printer Utility .................................................. 56
Funkce nástroje HP Printer Utility ..................................................... 56

Podporované nástroje pro počítače Macintosh ................................................................. 57

Implementovaný webový server ........................................................................ 57

Používání funkcí v ovladači tiskárny v systému Macintosh ................................................................ 58

Tisk .................................................................................................................................... 58

Vytváření a používání předvoleb tisku v systému Macintosh ............................ 58
Změna velikosti dokumentů nebo tisk na vlastní formát papíru ........................ 58
Tisk obálky ........................................................................................................ 58
Používání vodoznaku ........................................................................................ 59
Tisk více stránek na jeden list papíru v systému Macintosh ............................. 59
Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk) .................................................... 60
Nastavení možností sešívání ............................................................................ 61
Ukládání úloh .................................................................................................... 61
Použití nabídky Services (Služby) ..................................................................... 61

5 Připojení

Konfigurace USB ................................................................................................................................ 64

Připojení kabelu USB ......................................................................................................... 64

Konfigurace sítě ................................................................................................................................. 65

Podporované síťové protokoly ........................................................................................... 65

iv

CSWW

background image

Konfigurace síťového produktu .......................................................................................... 66

Zobrazení nebo změna nastavení sítě .............................................................. 66
Nastavení nebo změna síťového hesla ............................................................. 66
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu ............ 67
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv6 pomocí ovládacího panelu ............ 67
Vypnutí síťových protokolů (nepovinné) ............................................................ 68

Zakázání protokolů IPX/SPX, AppleTalk nebo DLC/LLC ................. 68

Nastavení rychlosti připojení a duplexu ............................................................ 69

6 Papír a tisková média

Principy používání papíru a tiskových médií ...................................................................................... 72
Podporované formáty papíru a tiskových médií ................................................................................. 73
Vlastní formáty papíru ........................................................................................................................ 75
Podporované typy papíru a tiskových médií ....................................................................................... 76

Podporované typy papíru pro možnosti vstupu ................................................................. 76
Podporované typy papíru pro možnosti výstupu ................................................................ 76

Kapacita zásobníku a přihrádky ......................................................................................................... 78
Pokyny pro speciální papír nebo tisková média ................................................................................. 79
Plnění zásobníků ................................................................................................................................ 80

Orientace papíru při plnění zásobníků ............................................................................... 80

Vkládání hlavičkového, předtištěného nebo děrovaného papíru ...................... 80
Plnění obálek .................................................................................................... 80

Plnění zásobníku 1 ........................................................................................................... 81
Plnění zásobníku 2 nebo volitelného zásobníku na 500 listů ............................................ 82
Plnění volitelného zásobníku na 1 500 listů ...................................................................... 83

Konfigurace zásobníků ....................................................................................................................... 86

Konfigurace zásobníku při vkládání papíru ........................................................................ 86
Konfigurace zásobníku podle nastavení tiskové úlohy ...................................................... 86
Konfigurace zásobníku pomocí nabídky Manipulace s papírem ....................................... 87
Výběr papíru podle zdroje, typu nebo formátu ................................................................... 87

Zdroj .................................................................................................................. 87
Typ a formát ...................................................................................................... 87

Možnosti použití výstupu papíru ........................................................................................................ 88

Tisk s výstupem v horní (standardní) výstupní přihrádce .................................................. 88
Tisk s výstupem v zadní výstupní přihrádce ...................................................................... 88
Tisk do volitelného stohovače nebo sešívačky se stohovačem ......................................... 89
Tisk do schránky s 5 přihrádkami ...................................................................................... 89

7 Použití funkcí produktu

Úsporná nastavení ............................................................................................................................. 92

EconoMode ........................................................................................................................ 92
Zpoždění spánku ............................................................................................................... 92

Nastavení zpoždění spánku .............................................................................. 92

CSWW

v

background image

Zakázání nebo povolení režimu spánku ........................................................... 93

Čas probuzení ................................................................................................................... 93

Nastavení času probuzení ................................................................................ 93

Sešívání dokumentů ........................................................................................................................... 94
Použití funkce uložení úlohy ............................................................................................................... 95

Vytvoření uložené úlohy .................................................................................................... 95
Tisk uložené úlohy ............................................................................................................. 95
Odstranění uložené úlohy .................................................................................................. 96

8 Tiskové úlohy

Zrušení tiskové úlohy ......................................................................................................................... 98

Zastavení aktuální tiskové úlohy z ovládacího panelu ....................................................... 98
Zastavení aktuální tiskové úlohy z aplikace ....................................................................... 98

Používání funkcí v ovladači tiskárny v systému Windows .................................................................. 99

Spuštění ovladače tiskárny ................................................................................................ 99
Použití zkratek pro tisk ....................................................................................................... 99
Nastavení možností papíru a kvality .................................................................................. 99
Nastavení efektů dokumentu ........................................................................................... 100
Nastavení možností úprav dokumentu ............................................................................ 100
Nastavení možností výstupu u zařízení ........................................................................... 100
Nastavení možností uložení úlohy ................................................................................... 101
Získání informací o podpoře a stavu zařízení .................................................................. 101
Nastavení pokročilých možností tisku .............................................................................. 102

9 Správa a údržba produktu

Tisk stránek s informacemi a postupy .............................................................................................. 104
Použití softwaru HP Easy Printer Care ........................................................................................... 106

Spuštění softwaru HP Easy Printer Care ......................................................................... 106
Oddíly softwaru HP Easy Printer Care ............................................................................ 106

Používání implementovaného webového serveru ............................................................................ 109

Spuštění implementovaného webového serveru pomocí síťového připojení .................. 109
Části implementovaného webového serveru ................................................................... 109

Používání softwaru HP Web Jetadmin ............................................................................................. 112
Použití funkcí zabezpečení .............................................................................................................. 113

Zabezpečení protokolu IP ................................................................................................ 113
Zabezpečení implementovaného webového serveru ...................................................... 113
Zabezpečení uložených úloh ........................................................................................... 113
Uzamčení nabídek ovládacího panelu ............................................................................. 113
Uzamčení skříně formátoru ............................................................................................. 114

Správa spotřebního materiálu .......................................................................................................... 115

Skladování tiskových kazet .............................................................................................. 115
Zásady společnosti HP týkající se neoriginálních tiskových kazet .................................. 115
Horká linka a webové stránky společnosti HP pro nahlášení podvodu ........................... 115

vi

CSWW

background image

Životnost spotřebního materiálu ...................................................................................... 115

Výměna spotřebního materiálu a dílů ............................................................................................... 116

Pokyny pro výměnu spotřebního materiálu ..................................................................... 116
Výměna tiskové kazety .................................................................................................... 116
Vkládání svorek ............................................................................................................... 118
Provádění preventivní údržby .......................................................................................... 119

Vynulování počítadla sady údržby .................................................................. 119

Instalace paměti, interních zařízení USB a externích karet tiskového serveru ................................ 121

Přehled ............................................................................................................................ 121
Instalace paměti ............................................................................................................... 121

Instalace paměti produktu ............................................................................... 121

Kontrola instalace modulů DIMM ..................................................................................... 125
Uložení prostředků (trvalých prostředků) ........................................................................ 125
Aktivace paměti v systému Windows ............................................................................... 126
Instalace interních zařízení USB ..................................................................................... 126
Instalace karet tiskového serveru HP Jetdirect ................................................................ 129

Instalace karty tiskového serveru HP Jetdirect ............................................... 129
Odebrání karty tiskového serveru HP Jetdirect ............................................... 130

Čištění produktu ............................................................................................................................... 131

Čištění povrchu zařízení .................................................................................................. 131
Vyčištění dráhy papíru ..................................................................................................... 131

Aktualizace firmwaru ........................................................................................................................ 132

Zjištění aktuální verze firmwaru ....................................................................................... 132
Stažení nového firmwaru z webu společnosti HP ............................................................ 132
Přenos nového firmwaru do zařízení ............................................................................... 132

Aktualizace firmwaru prostřednictvím prohlížeče a služby FTP ...................... 132
Aktualizace firmwaru pomocí protokolu FTP při připojení k síti ...................... 133
Aktualizace firmwaru pomocí nástroje HP Web Jetadmin .............................. 134
Aktualizace firmwaru pomocí příkazů systému Microsoft Windows ................ 134

Aktualizace firmwaru serveru HP Jetdirect ...................................................................... 135

10 Řešení potíží

Řešení obecných problémů .............................................................................................................. 138

Základní body pro řešení problémů ................................................................................. 138
Faktory ovlivňující výkonnost zařízení ............................................................................. 139

Obnovení výrobních nastavení ......................................................................................................... 140
Interpretace zpráv ovládacího panelu .............................................................................................. 141

Typy hlášení ovládacího panelu ...................................................................................... 141
Hlášení ovládacího panelu .............................................................................................. 141

Uvíznutí ............................................................................................................................................ 159

Obvyklé příčiny uvíznutí papíru ....................................................................................... 159
Místa uvíznutí .................................................................................................................. 160
Odstranění uvíznutých médií .......................................................................................... 161

CSWW

vii

background image

Odstranění uvíznutých médií z oblasti horního krytu a tiskové kazety ............ 161
Odstranění uvíznutých médií z volitelného podavače obálek ......................... 163
Odstranění uvíznutých médií ze zásobníků .................................................... 164

Odstranění uvíznutých médií ze zásobníku 1 ................................. 164
Odstranění uvíznutých médií ze zásobníku 2 nebo volitelného
zásobníku na 500 listů ................................................................... 164
Odstranění uvíznutých médií z volitelného zásobníku na
1 500 listů ....................................................................................... 166

Odstranění uvíznutých médií z volitelné duplexní jednotky ........................... 167
Odstranění uvíznutých médií z oblasti fixační jednotky .................................. 169
Odstranění uvíznutých médií v oblastech výstupu .......................................... 172

Odstranění uvíznutých médií ze zadní výstupní přihrádky ............. 173
Odstranění uvíznutých médií z volitelného stohovače nebo
stohovače se sešívačkou ............................................................... 174
Odstranění uvíznutých médií z volitelné schránky
s 5 přihrádkami ............................................................................... 176

Obnovení po uvíznutí médií ............................................................................................. 177

Řešení potíží s kvalitou tisku ............................................................................................................ 179

Problémy s kvalitou tisku související s papírem .............................................................. 179
Problémy s kvalitou tisku související s prostředím .......................................................... 179
Problémy s kvalitou tisku související s uvíznutím papíru ................................................. 179
Příklady tiskových vad obrázků ....................................................................................... 179

Řešení problémů s výkonností ......................................................................................................... 185
Řešení potíží s připojením ................................................................................................................ 186

Řešení potíží s přímým připojením .................................................................................. 186
Řešení potíží se sítí ......................................................................................................... 186

Řešení běžných potíží se systémem Windows ............................................................................... 188
Řešení obecných potíží v systému Macintosh ................................................................................. 189
Řešení potíží se systémem Linux .................................................................................................... 192

Dodatek A Spotřební materiál a příslušenství

Objednávání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu .............................................. 194

Objednávání přímo od výrobce HP .................................................................................. 194
Objednávání v servisu a u poskytovatelů podpory .......................................................... 194
Objednávání přímo prostřednictvím softwaru HP Easy Printer Care ............................... 194

Čísla dílů .......................................................................................................................................... 195

Příslušenství pro manipulaci s papírem ........................................................................... 195
Tiskové kazety ................................................................................................................. 195
Sady pro údržbu .............................................................................................................. 196
Paměť .............................................................................................................................. 196
Kabely a rozhraní ............................................................................................................. 196
Papír ................................................................................................................................ 197

Dodatek B Servis a podpora

viii

CSWW

background image

Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard ........................................................... 201
Prohlášení o omezené záruce na tiskovou kazetu ........................................................................... 203
Oprava provedená zákazníkem – záruční servis ............................................................................. 204
Zákaznická podpora ......................................................................................................................... 205
Smlouva o údržbě HP ...................................................................................................................... 206

Smlouvy o servisu u zákazníka ....................................................................................... 206

Servis u zákazníka do druhého dne ................................................................ 206
Týdenní servis u zákazníka (větší objemy) ..................................................... 206

Opětovné zabalení zařízení ............................................................................................. 206
Rozšířená záruka ............................................................................................................. 207

Dodatek C Technické údaje

Fyzické specifikace .......................................................................................................................... 210
Napájení ........................................................................................................................................... 211
Hlučnost ........................................................................................................................................... 212
Provozní podmínky ........................................................................................................................... 213

Dodatek D Informace o předpisech

Předpisy FCC ................................................................................................................................... 216
Ekologické vlastnosti výrobku .......................................................................................................... 217

Ochrana životního prostředí ............................................................................................ 217
Vytváření ozonu ............................................................................................................... 217
Spotřeba energie ............................................................................................................. 217
Spotřeba toneru ............................................................................................................... 217
Spotřeba papíru ............................................................................................................... 217
Plasty ............................................................................................................................... 217
Spotřební materiál HP LaserJet ....................................................................................... 217
Pokyny pro vracení a recyklaci ........................................................................................ 218

Spojené státy americké a Portoriko ................................................................ 218

Vrácení více kazet najednou .......................................................... 218
Vracení jednoho kusu ..................................................................... 218
Odeslání ......................................................................................... 218

Program sběru mimo USA .............................................................................. 218

Papír ................................................................................................................................ 218
Omezení materiálu .......................................................................................................... 219
Likvidace odpadů původci odpadů v domácnostech Evropské unie ............................... 219
Chemické látky ................................................................................................................ 219
Bezpečnostní list MSDS (Material Safety Data Sheet) .................................................... 220
Další informace ................................................................................................................ 220

Prohlášení o shodě .......................................................................................................................... 221

Prohlášení o shodě .......................................................................................................... 221

Prohlášení o bezpečnosti ................................................................................................................. 222

Bezpečnost laseru ........................................................................................................... 222

CSWW

ix

background image

Kanadské předpisy DOC ................................................................................................. 222
Prohlášení VCCI (Japonsko) ........................................................................................... 222
Prohlášení o napájecím kabelu (Japonsko) ..................................................................... 222
Prohlášení EMI (Korea) ................................................................................................... 222
Prohlášení o laseru pro Finsko ........................................................................................ 222
Tabulka materiálu (Čína) ................................................................................................. 224

Rejstřík ............................................................................................................................................................. 225

x

CSWW

background image

1