HP LaserJet P4510 Printer series - Obnovení výrobních nastavení

background image

Obnovení výrobních nastavení

Chcete-li obnovit výchozí výrobní nastavení, použijte nabídku OBNOVENÍ NASTAVENÍ.

1.

Stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Stiskněte tlačítko se šipkou dolů a zvýrazněte možnost KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ a poté
stiskněte tlačítko

OK

.

3.

Stiskněte tlačítko se šipkou dolů a zvýrazněte možnost OBNOVENÍ NASTAVENÍ a poté
stiskněte tlačítko

OK

.

4.

Stiskněte tlačítko se šipkou dolů a zvýrazněte možnost OBNOVENÍ VÝROBNÍHO
NASTAVENÍ
. Poté obnovte původní výrobní nastavení stisknutím tlačítka

OK

.

140 Kapitola 10 Řešení potíží

CSWW