HP LaserJet P4510 Printer series - Papír

background image

Papír

V tomto produktu můžete používat recyklovaný papír, pokud tento papír splňuje podmínky uvedené
v příručce HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Tento produkt je vhodný pro použití
recyklovaného papíru podle normy EN12281:2002.

218 Dodatek D Informace o předpisech

CSWW