HP LaserJet P4510 Printer series - Principy používání papíru a tiskových médií

background image

Principy používání papíru a tiskových médií

Toto zařízení podporuje různé druhy papíru a dalších tiskových médií podle zásad uvedených v této
příručce. Papír nebo média neodpovídající těmto pokynům mohou způsobit následující problémy:

nízkou kvalitu tisku,

častější uvíznutí papíru,

předčasné opotřebení zařízení vyžadující opravu.

Nejlepších výsledků dosáhnete výhradním používáním značkového papíru a tiskových médií
společnosti HP určených pro laserové tiskárny nebo multifunkční zařízení. Nepoužívejte papír nebo
tisková média určená pro inkoustové tiskárny. Společnost Hewlett-Packard nedoporučuje používat jiné
značky médií, protože jejich kvalitu nemůže kontrolovat.

Může se stát, že papír nebo média vyhovují všem zásadám uvedeným v této příručce, a přesto nebudou
přinášet uspokojivé výsledky. Příčinou může být nesprávná manipulace, nepřijatelná úroveň teploty a
vlhkosti nebo jiné proměnné, na které nemá společnost Hewlett-Packard vliv.

UPOZORNĚNÍ:

Budou-li použita média nebo papír nevyhovující technickým požadavkům zařízení

Hewlett-Packard, může dojít k problémům se zařízením, které budou vyžadovat opravu. Na takovou
opravu neposkytuje společnost Hewlett-Packard záruku ani servisní smlouvu.

72

Kapitola 6 Papír a tisková média

CSWW