HP LaserJet P4510 Printer series - Zakázání nebo povolení režimu spánku

background image

Zakázání nebo povolení režimu spánku

1.

Stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Stisknutím šipky dolů zvýrazněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ a potom stiskněte tlačítko

OK

.

3.

Stisknutím šipky dolů zvýrazněte položku OBNOVENÍ NASTAVENÍ a potom stiskněte tlačítko

OK

.

4.

Stisknutím šipky dolů zvýrazněte položku REŽIM SPÁNKU a potom stiskněte tlačítko

OK

.

5.

Stisknutím šipky nahoru nebo šipky dolů vyberte hodnotu ZAPNUTO nebo VYPNUTO a potom
stiskněte tlačítko

OK

.

6.

Stiskněte tlačítko

Nabídka

.