HP LaserJet P4510 Printer series - Vytváření a používání předvoleb tisku v systému Macintosh

background image

Vytváření a používání předvoleb tisku v systému Macintosh

Předvolby tisku můžete použít, chcete-li uložit aktuální nastavení ovladače tiskárny pro budoucí použití.

Tvorba předvolby tisku

1.

V nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Print (Tisk).

2.

Vyberte ovladač.

3.

Vyberte nastavení tisku.

4.

V poli Presets (Předvolby) klepněte na položku Save as... (Uložit jako...) a zadejte název
předvolby.

5.

Klepněte na tlačítko OK.

Použití předvoleb tisku

1.

V nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Print (Tisk).

2.

Vyberte ovladač.

3.

V poli Presets (Předvolby) vyberte předvolbu tisku, kterou chcete použít.

POZNÁMKA:

Chcete-li použít výchozí nastavení ovladače tiskárny, vyberte možnost Standard

(Standardní).