HP LaserJet P4510 Printer series - Objednávání přímo prostřednictvím softwaru HP Easy Printer Care

background image

Objednávání přímo prostřednictvím softwaru HP Easy Printer Care

Software HP Easy Printer Care je nástroj pro správu zařízení určený pro co nejsnadnější a nejúčinnější
konfiguraci zařízení, sledování a objednávání spotřebního materiálu, odstraňování problémů a
aktualizaci. Více informací o softwaru HP Easy Printer Care naleznete v části

Použití softwaru HP Easy

Printer Care na stránce 106

.

194 Dodatek A Spotřební materiál a příslušenství

CSWW