HP LaserJet P4510 Printer series - Provádění preventivní údržby

background image

Provádění preventivní údržby

Po zobrazení zprávy PROVEĎTE ÚDRŽBU TISKÁRNY na displeji ovládacího panelu byste měli
vyměnit některé součásti, aby byl zajištěn optimální výkon produktu.

Zpráva o údržbě se zobrazí po vytisknutí 225 000 stránek. Příkazem ODSTRANIT ZPRÁVU O
ÚDRŽBĚ
v podnabídce Obnovení lze zprávu dočasně vymazat pro přibližně 10 000 dalších stránek.
Chcete-li zjistit počet stránek vytisknutých od instalace součástí nové sady údržby, vytiskněte stránku
konfigurace nebo stránku stavu spotřebního materiálu.

Chcete-li objednat sadu údržby, přejděte do části

Spotřební materiál a příslušenství na stránce 193

.

Sada obsahuje následující položky:

Fixační jednotka

Přenášecí válec

Plastový nástroj pro odebrání starého přenášecího válce

Pár rukavic pro práci s novým přenášecím válcem

Válec zásobníku 1

Osm podávacích válců pro ostatní zásobníky

Pokyny k instalaci

POZNÁMKA:

Sada pro údržbu je spotřební položka a není kryta původní zárukou na produkt ani

většinou rozšířených záruk. Za instalaci sady pro údržbu je zodpovědný zákazník.

Po instalaci sady údržby vynulujte počítadlo sady údržby.