HP LaserJet P4510 Printer series hjælp

background image
background image
background image

HP Integreret Webserver

Brugervejledning

background image

Copyright og garanti

© 2007 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse
uden forudgående skriftlig tilladelse må ikke
finde sted ud over det, som er tilladt i
gældende lov om ophavsret.

Oplysningerne heri kan ændres uden
forudgående varsel.

De eneste gyldige garantier for produkter og
tjenester fra HP er angivet i de
garantierklæringer, der leveres sammen
med de pågældende produkter og tjenester.
Intet heri udgør yderligere garantier. HP er
ikke ansvarlig for tekniske eller
redigeringsmæssige fejl eller mangler heri.

Varemærker og kilder

Adobe® og PostScript® er varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® og Windows® er varemærker
registreret i USA og tilhørende Microsoft
Corp.

Edition 1, 8/2007

background image

Indholdsfortegnelse

1 Oversigt

Hvad er en integreret webserver? ....................................................................................................... 2

Funktioner ........................................................................................................................... 2
HP Web Jetadmin og HP Integreret Webserver .................................................................. 3

Systemkrav ........................................................................................................................................... 4
Åbning af HP Integreret Webserver ..................................................................................................... 5
Logon og logoff ..................................................................................................................................... 6

Sådan logger du på som administrator ................................................................................ 7
Sådan logger du af som administrator ................................................................................ 7

Navigation i HP Integreret Webserver .................................................................................................. 8

2 Visning af produktstatus fra HP EWS-oplysningsskærmbillederne

Enhedsstatus ..................................................................................................................................... 12
Konfigurationsside .............................................................................................................................. 14
Statusside over forbrugsvarer ............................................................................................................ 16
Hændelseslogside .............................................................................................................................. 18
Side for forbrug ................................................................................................................................... 19
Oplysninger om enhed ....................................................................................................................... 22
Billede af kontrolpanelet ..................................................................................................................... 23
Udskriv ............................................................................................................................................... 24

Udskrivning af en fil eller opdatering af firmware fra skærmbilledet Udskriv ..................... 25

3 Konfigurering af produktet fra skærmbilledet Indstillinger

Konfigurer enhed ................................................................................................................................ 28

Brug af menuerne på skærmbilledet Konfigurer enhed ..................................................... 29

Bakkeformater/typer ........................................................................................................................... 30
E-mail-server ...................................................................................................................................... 31

Konfigurering af udgående e-mail ...................................................................................... 32
Konfigurering af retur-e-mail-adressen .............................................................................. 32

Advarsler ............................................................................................................................................ 33

Brug af skærmbilledet Advarsler sammen med et produkt ............................................... 34

AutoSend ............................................................................................................................................ 38

Sådan aktiveres funktionen AutoSend ............................................................................... 39

Sikkerhed ........................................................................................................................................... 40

Konfigurer sikkerhedsindstillinger ...................................................................................... 42
Guiden HP Jetdirect Sikkerhedskonfiguration ................................................................... 46

Rediger andre links ............................................................................................................................ 48

Tilføjelse af et link .............................................................................................................. 49
Fjernelse af et link .............................................................................................................. 49

DAWW

iii

background image

Oplysninger om enhed ....................................................................................................................... 50
Sprog .................................................................................................................................................. 51
Dato og klokkeslæt ............................................................................................................................. 52

Dato-/klokkeslætsformat .................................................................................................... 53
Indstilling af ur .................................................................................................................... 54

Vækningsklokkeslæt .......................................................................................................................... 55

4 Håndtering af netværkshandlinger fra netværksskærmbillederne

Oversigt .............................................................................................................................................. 58

5 Brug af Andre links som en ressource

hp instant support ............................................................................................................................... 62

Sådan fungerer hp instant support .................................................................................... 62
Oplysninger, du kan få fra hp instant support .................................................................... 62

Køb forbrugsvarer .............................................................................................................................. 63
Produktsupport ................................................................................................................................... 64
Vis mig hvordan .................................................................................................................................. 65
Min serviceudbyder og Min servicekontrakt ....................................................................................... 66

Indeks ................................................................................................................................................................. 67

iv

DAWW

background image

Liste over tabeller

Tabel 1-1 HP Integreret Webserver ................................................................................................................... 8
Tabel 2-1 Enhedsstatus ................................................................................................................................... 12
Tabel 2-2 Konfigurationsside ............................................................................................................................ 15
Tabel 2-3 Statusside over forbrugsvarer .......................................................................................................... 16
Tabel 2-4 Hændelseslogside ............................................................................................................................ 18
Tabel 2-5 Side for forbrug ................................................................................................................................ 20
Tabel 2-6 Udskriv side ...................................................................................................................................... 25
Tabel 3-1 Konfigurer enhed .............................................................................................................................. 28
Tabel 3-2 Bakkeformater/typer ......................................................................................................................... 30
Tabel 3-3 E-mail-server .................................................................................................................................... 31
Tabel 3-4 Advarsler .......................................................................................................................................... 34
Tabel 3-5 AutoSend ......................................................................................................................................... 38
Tabel 3-6 Sikkerhed ......................................................................................................................................... 40
Tabel 3-7 Rediger andre links .......................................................................................................................... 48
Tabel 3-8 Sprog ................................................................................................................................................ 51
Tabel 3-9 Dato og klokkeslæt ........................................................................................................................... 52
Tabel 3-10 Vækningsklokkeslæt ...................................................................................................................... 55
Tabel 4-1 Netværksindstillinger ........................................................................................................................ 58

DAWW

v

background image

vi

DAWW

background image

Liste over figurer

Figur 1-1 Dialogboksen Skriv adgangskoden til netværket ................................................................................ 7
Figur 1-2 HP EWS-eksempelskærmbillede ........................................................................................................ 8
Figur 2-1 Skærmbilledet Enhedsstatus ............................................................................................................ 12
Figur 2-2 Skærmbilledet Konfigurationsside .................................................................................................... 14
Figur 2-3 Skærmbilledet Statusside over forbrugsvarer ................................................................................... 16
Figur 2-4 Skærmbilledet Hændelseslogside .................................................................................................... 18
Figur 2-5 Skærmbilledet Side for forbrug ......................................................................................................... 20
Figur 2-6 Skærmbilledet Oplysninger om enhed .............................................................................................. 22
Figur 2-7 Skærmbilledet Billede af Kontrolpanelet ........................................................................................... 23
Figur 2-8 Skærmbilledet Udskriv ...................................................................................................................... 25
Figur 3-1 Skærmbilledet Konfigurer enhed ...................................................................................................... 28
Figur 3-2 Skærmbilledet Bakkeformater/typer .................................................................................................. 30
Figur 3-3 Skærmbilledet E-mail-server ............................................................................................................. 31
Figur 3-4 Skærmbilledet Advarsler ................................................................................................................... 33
Figur 3-5 Skærmbilledet Advarsler - konfiguration ........................................................................................... 34
Figur 3-6 Skærmbilledet Advarsler - test .......................................................................................................... 36
Figur 3-7 Skærmbilledet AutoSend .................................................................................................................. 38
Figur 3-8 Skærmbilledet Sikkerhed .................................................................................................................. 40
Figur 3-9 Skærmbilledet Konfigurer sikkerhedsindstillinger ............................................................................. 42
Figur 3-10 Guiden HP Jetdirect Sikkerhedskonfiguration ................................................................................ 47
Figur 3-11 Skærmbilledet Rediger andre links ................................................................................................. 48
Figur 3-12 Skærmbilledet Oplysninger om enhed ............................................................................................ 50
Figur 3-13 Skærmbilledet Sprog ...................................................................................................................... 51
Figur 3-14 Skærmbilledet Dato og klokkeslæt ................................................................................................. 52
Figur 3-15 Skærmbilledet Dato-/klokkeslætsformat ......................................................................................... 53
Figur 3-16 Skærmbilledet Dato og klokkeslæt – indstilling af ur ...................................................................... 54
Figur 3-17 Skærmbilledet Vækningsklokkeslæt ............................................................................................... 55
Figur 4-1 Skærmbilledet Netværksindstillinger ................................................................................................. 58
Figur 5-1 Skærmbilledet Oplysninger om enhed .............................................................................................. 61

DAWW

vii

background image

viii

DAWW

background image

1