HP LaserJet P4510 Printer series - Sprog

background image

Sprog

Brug skærmbilledet Sprog til at vælge det sprog, HP EWS-skærmbillederne skal vises på. I følgende
illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette skærmbillede.

Figur 3-13

Skærmbilledet Sprog

1

2

3
4

FORSIGTIG:

Hvis du vælger Vis sider i printersprog eller Vælg et sprog, ændres sproget for alle,

der anvender HP EWS.

Tabel 3-8

Sprog

Nummer

Område af skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

1

HP EWS-faner og -menuer

Yderligere oplysninger findes i

Navigation i HP Integreret Webserver

på side 8

.

2

Vis sider i browsersprog

(dette er standard)

Anvend denne funktion til at registrere, hvilket sprog der er valgt til
webbrowseren. HP EWS-skærmbillederne vises på det samme sprog.

3

Vis sider i Printer sprog

Anvend denne funktion til at registrere, hvilket sprog der er valgt til enhedens
kontrolpanel. HP EWS-skærmbilledet vises på det samme sprog.

4

Vælg et sprog

Vælg sprog for HP EWS-skærmbillederne på rullelisten.

BEMÆRK:

Standardsproget er det sprog, webbrowseren bruger for øjeblikket. Hvis browseren og

kontrolpanelet begge bruger et sprog, der ikke er tilgængeligt for HP EWS, vælges engelsk som
standardsprog. Hvis du foretager nogle ændringer på skærmbilledet Sprog, skal du klikke på
Anvend for at gemme ændringerne.

DAWW

Sprog

51