Βοήθεια HP LaserJet P4510 Printer series

background image

Syst

strat

Εκτυπωτές HP LaserJet σειρές P4010 και P4510

Οδηγός Χρήσης

background image
background image

Εκτυπωτές HP LaserJet σειρές P4010 και

P4510

Οδηγός Χρήσης

background image

Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η
προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς
προηγούμενη γραπτή άδεια, με εξαίρεση τα
όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί
πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι μόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και τις
υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος
δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη
για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή
παραλήψεις του παρόντος.

Αριθμός εξαρτήματος: CB506-90968

Edition 1, 8/2008

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες Adobe

®

, Acrobat

®

και

PostScript

®

είναι εμπορικά σήματα της

Adobe Systems Incorporated.

Τα Microsoft®, Windows® και Windows®XP
είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της
Microsoft Corporation.

Το Windows Vista® είναι σήμα κατατεθέν ή
εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation
στις Η.Π.Α. και/ή σε άλλες χώρες/περιοχές.

Το UNIX

®

είναι σήμα κατατεθέν της The

Open Group.

Η ονομασία ENERGY STAR και το σήμα
ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα
στις Η.Π.Α.

background image

Πίνακας περιεχομένων

1 Βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Σύγκριση προϊόντων ............................................................................................................................ 2

Μοντέλα HP LaserJet P4014 ............................................................................................... 2
Μοντέλα HP LaserJet P4015 ............................................................................................... 3
Μοντέλα HP LaserJet P4515 ............................................................................................... 4

Σύγκριση δυνατοτήτων ........................................................................................................................ 6
Επισκόπηση προϊόντος ........................................................................................................................ 8

Πρόσοψη ............................................................................................................................. 8
Πίσω όψη ............................................................................................................................. 8
Θύρες διασύνδεσης ............................................................................................................. 9
Θέση ετικέτας αριθμού μοντέλου και σειράς ........................................................................ 9

2 Πίνακας ελέγχου

Διάταξη του πίνακα ελέγχου ............................................................................................................... 12
Χρήση των μενού πίνακα ελέγχου ..................................................................................................... 14

Για να χρησιμοποιήσετε τα μενού ...................................................................................... 14

Μενού Show Me How (Επίδειξη Χειρισμού) ....................................................................................... 15
Μενού Retrieve Job (Ανάκτηση εργασίας) ......................................................................................... 16
Μενού Information (Πληροφορίες) ...................................................................................................... 17
Μενού Paper Handling (Διαχείριση χαρτιού) ...................................................................................... 18
Μενού Configure Device (Διαμόρφωση συσκευής) ............................................................................ 19

Υπομενού Printing (Εκτύπωση) ......................................................................................... 19
Υπομενού Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης) ................................................................. 22
Υπομενού System Setup (Ρύθμιση συστήματος) .............................................................. 26
Υπομενού Stapler Stacker (Εξάρτημα συρραφής/στοίβαξης) ........................................... 30
Υπομενού MBM-5 (Εξάρτημα γραμματοκιβωτίου πολλαπλών θηκών) ............................. 30
Υπομενού I/O (Είσοδος/Έξοδος) ....................................................................................... 31
Υπομενού Resets (Επαναφορές) ...................................................................................... 38

Μενού Diagnostics (Διαγνωστικός έλεγχος) ....................................................................................... 40
Μενού Service (Σέρβις) ...................................................................................................................... 42

3 Λογισμικό για Windows

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows ............................................................................ 44
Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή των Windows που υποστηρίζονται ............................................ 45

ELWW

iii

background image

HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 46

Τρόποι λειτουργίας εγκατάστασης του UPD ...................................................................... 46

Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για τα Windows ......................................... 47
Προτεραιότητα ρυθμίσεων εκτύπωσης .............................................................................................. 48
Αλλαγή ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows ............................................. 49
Τύποι εγκατάστασης λογισμικού στα Windows .................................................................................. 50
Κατάργηση λογισμικού στα Windows ................................................................................................. 51
Υποστηριζόμενα βοηθητικά προγράμματα για τα Windows ............................................................... 52

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 52
Eνσωματωμένος διακομιστής Web ................................................................................... 52
HP Easy Printer Care ........................................................................................................ 52

Λογισμικό για άλλα λειτουργικά συστήματα ....................................................................................... 54

4 Χρήση του προϊόντος με Macintosh

Λογισμικό για Macintosh .................................................................................................................... 56

Λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται για Macintosh ............................................. 56
Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή των Windows που υποστηρίζονται ........................... 56
Αφαίρεση του λογισμικού από λειτουργικά συστήματα Macintosh .................................... 56
Προτεραιότητα ρυθμίσεων εκτύπωσης για Macintosh ....................................................... 56
Αλλαγή ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για Macintosh ........................... 57
Λογισμικό για υπολογιστές Macintosh ............................................................................... 58

HP Printer Utility ................................................................................................ 58

Ανοίξτε την εφαρμογή HP Printer Utility ........................................... 58
Δυνατότητες του HP Printer Utility .................................................... 58

Υποστηριζόμενα βοηθητικά προγράμματα για τα Macintosh ............................................ 59

Eνσωματωμένος διακομιστής Web .................................................................. 59

Χρήση των δυνατοτήτων του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Macintosh .................................. 61

Εκτύπωση .......................................................................................................................... 61

Δημιουργία και χρήση προρρυθμίσεων εκτύπωσης σε Macintosh ................... 61
Αλλαγή μεγέθους εγγράφων ή εκτύπωση σε μη τυποποιημένο μέγεθος
χαρτιού .............................................................................................................. 61
Εκτύπωση εξωφύλλου ...................................................................................... 62
Χρήση υδατογραφημάτων ................................................................................. 62
Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο χαρτί με Macintosh ........................ 62
Εκτύπωση και στις δύο όψεις της σελίδας (εκτύπωση διπλής όψης) ............... 63
Ρύθμιση των επιλογών συρραφής .................................................................... 64
Aποθήκευση εργασιών ...................................................................................... 64
Χρήση του μενού Services (Υπηρεσίες) ............................................................ 65

5 Συνδεσιμότητα

Σύνδεση USB ..................................................................................................................................... 68

Σύνδεση του καλωδίου USB .............................................................................................. 68

Ρύθμιση δικτύου ................................................................................................................................. 69

iv

ELWW

background image

Supported network protocols (Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου) ............................. 69
Διαμόρφωση του προϊόντος δικτύου ................................................................................. 70

Προβολή ή αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου ............................................................. 70
Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης δικτύου ........................................ 70
Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP του IPv4 από τον πίνακα
ελέγχου .............................................................................................................. 71
Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP του IPv6 από τον πίνακα
ελέγχου .............................................................................................................. 72
Απενεργοποίηση πρωτοκόλλων δικτύων (προαιρετική) ................................... 72

Απενεργοποίηση IPX/SPX, AppleTalk ή DLC/LLC ........................... 73

Ρυθμίσεις ταχύτητας σύνδεσης και αμφίδρομης λειτουργίας ............................ 73

6 Χαρτί και μέσα εκτύπωσης

Κατανόηση της χρήσης χαρτιού και μέσων εκτύπωσης ..................................................................... 76
Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού και μέσων εκτύπωσης ................................................................... 77
Προσαρμοσμένα μεγέθη χαρτιού ....................................................................................................... 79
Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού και μέσων εκτύπωσης ..................................................................... 80

Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού για τις επιλογές εισόδου .................................................. 80
Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού για τις επιλογές εξόδου ................................................... 80

Χωρητικότητα δίσκων και θηκών ........................................................................................................ 82
Οδηγίες ειδικού χαρτιού ή μέσων εκτύπωσης .................................................................................... 83
Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στους δίσκους .................................................................................. 84

Προσανατολισμός χαρτιού για τοποθέτηση στους δίσκους ............................................... 84

Τοποθέτηση επιστολόχαρτου, προτυπωμένου ή προτρυπημένου χαρτιού ...... 84
Τοποθέτηση φακέλων ....................................................................................... 84

Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στο Δίσκο 1 .................................................................... 85
Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στο Δίσκο 2 ή σε έναν προαιρετικό δίσκο 500
φύλλων .............................................................................................................................. 86
Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης σε έναν προαιρετικό δίσκο 1.500 φύλλων ..................... 88

Ρύθμιση δίσκων ................................................................................................................................. 91

Ρύθμιση δίσκου κατά την τοποθέτηση χαρτιού .................................................................. 91
Ρύθμιση δίσκου σύμφωνα με τις ρυθμίσεις μιας εκτύπωσης ............................................. 91
Διαμόρφωση ενός δίσκου με χρήση του μενού Paper Handling (Διαχείριση χαρτιού) ...... 92
Επιλογή χαρτιού κατά προέλευση, τύπο ή μέγεθος .......................................................... 92

Προέλευση ........................................................................................................ 92
Τύπος και μέγεθος ............................................................................................ 92

Χρήση των επιλογών εξόδου χαρτιού ............................................................................................... 94

Εκτύπωση στην επάνω (τυπική) θήκη εξόδου ................................................................... 94
Εκτύπωση στην πίσω θήκη εξόδου ................................................................................... 94
Εκτύπωση στο προαιρετικό εξάρτημα στοίβαξης ή συρραφής/στοίβαξης ......................... 95
Εκτύπωση στο εξάρτημα γραμματοκιβωτίου 5 θηκών ...................................................... 95

7 Χρήση των δυνατοτήτων του προϊόντος

Ρυθμίσεις οικονομίας .......................................................................................................................... 98

ELWW

v

background image

EconoMode ........................................................................................................................ 98
Αναβολή αναμονής ............................................................................................................ 98

Ορισμός αναβολής αναμονής ........................................................................... 98
Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας αναμονής .............. 99

Ώρα αφύπνισης .................................................................................................................. 99

Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης ........................................................................... 99

Συρραφή εγγράφων ......................................................................................................................... 101
Χρήση των δυνατοτήτων αποθήκευσης εργασιών ........................................................................... 102

Δημιουργία μιας αποθηκευμένης εργασίας ...................................................................... 102
Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας ...................................................................... 103
Διαγραφή μιας αποθηκευμένης εργασίας ........................................................................ 103

8 Εργασίες εκτύπωσης

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης ................................................................................................ 106

Σταματήστε την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης από τον πίνακα ελέγχου ........................ 106
Σταματήστε την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης από το πρόγραμμα λογισμικού ............. 106

Χρήση των δυνατοτήτων του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για Windows ............................ 107

Άνοιγμα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ........................................................... 107
Χρήση συντομεύσεων εκτύπωσης ................................................................................... 107
Ρύθμιση επιλογών χαρτιού και ποιότητας ....................................................................... 107
Ρύθμιση εφέ εγγράφων .................................................................................................... 108
Ρύθμιση επιλογών φινιρίσματος εγγράφου ..................................................................... 108
Ρύθμιση επιλογών εξόδου προϊόντος .............................................................................. 109
Ρύθμιση επιλογών αποθήκευσης εργασιών .................................................................... 109
Λήψη πληροφοριών υποστήριξης και κατάστασης προϊόντος ........................................ 110
Ρύθμιση επιλογών εκτύπωσης για προχωρημένους ....................................................... 111

9 Διαχείριση και συντήρηση του προϊόντος

Εκτύπωση των σελίδων πληροφοριών και επίδειξης χειρισμού ...................................................... 114
Χρήση του λογισμικού HP Easy Printer Care .................................................................................. 116

Ανοίξτε το λογισμικό HP Easy Printer Care ..................................................................... 116
ενότητες λογισμικού HP Easy Printer Care ...................................................................... 116

Χρήση του ενσωματωμένου διακομιστή Web .................................................................................. 119

Πρόσβαση στον ενσωματωμένο διακομιστή Web μέσω μιας σύνδεσης δικτύου ............ 119
Ενότητες ενσωματωμένου διακομιστή Web .................................................................... 120

Χρήση του λογισμικού HP Web Jetadmin ........................................................................................ 122
Χρήση δυνατοτήτων ασφαλείας ....................................................................................................... 123

Ασφάλεια IP ..................................................................................................................... 123
Ασφάλεια ενσωματωμένου διακομιστή Web .................................................................... 123
Ασφάλεια αποθηκευμένων εργασιών .............................................................................. 123
Κλείδωμα των μενού πίνακα ελέγχου .............................................................................. 124
Κλείδωμα του περιβλήματος μορφοποιητή ...................................................................... 125

Διαχείριση αναλωσίμων ................................................................................................................... 126

vi

ELWW

background image

Αποθήκευση της κασέτας ................................................................................................ 126
Πολιτική της HP για κασέτες γραφίτη εκτός HP .............................................................. 126
Ανοικτή γραμμή και τοποθεσία Web της HP για την απάτη ............................................. 126
Διάρκεια ζωής αναλωσίμων ............................................................................................. 126

Αντικατάσταση αναλωσίμων και εξαρτημάτων ................................................................................. 127

Οδηγίες αντικατάστασης αναλωσίμων ............................................................................. 127
Αντικατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης ......................................................................... 127
Τοποθέτηση κλιπ συρραφής ............................................................................................ 129
Εκτέλεση προληπτικής συντήρησης ................................................................................ 130

Μηδενισμός του μετρητή κιτ συντήρησης ........................................................ 131

Εγκατάσταση μνήμης, εσωτερικών συσκευών USB και εξωτερικών καρτών διακομιστή
εκτυπώσεων ..................................................................................................................................... 132

Επισκόπηση .................................................................................................................... 132
Εγκατάσταση μνήμης ....................................................................................................... 132

Εγκατάσταση μνήμης στο προϊόν ................................................................... 132

Έλεγχος εγκατάστασης της DIMM ................................................................................... 136
Αποθήκευση πόρων (μόνιμοι πόροι) .............................................................................. 137
Eνεργοποίηση της μνήμης σε περιβάλλον Windows ....................................................... 137
Εγκατάσταση εσωτερικών συσκευών USB ...................................................................... 138
Εγκατάσταση καρτών διακομιστή εκτυπώσεων HP Jetdirect .......................................... 140

Τοποθέτηση μιας κάρτας διακομιστή εκτυπώσεων HP Jetdirect .................... 140
Αφαίρεση μιας κάρτας διακομιστή εκτυπώσεων HP Jetdirect ......................... 142

Καθαρισμός του προϊόντος .............................................................................................................. 143

Εξωτερικός καθαρισμός ................................................................................................... 143
Καθαρισμός της διαδρομής του χαρτιού .......................................................................... 143

Αναβάθμιση του υλικολογισμικού ..................................................................................................... 144

Προσδιορισμός της τρέχουσας έκδοσης υλικολογισμικού ............................................... 144
Λήψη του νέου υλικολογισμικού από την Ιστοσελίδα της HP .......................................... 144
Μεταφορά του νέου υλικολογισμικού στο προϊόν ............................................................ 144

Χρήση FTP για φόρτωμα υλικολογισμικού μέσω προγράμματος
περιήγησης ...................................................................................................... 145
Χρήση FTP για αναβάθμιση υλικολογισμικού με σύνδεση σε δίκτυο .............. 145
Χρήση του HP Web Jetadmin για αναβάθμιση του υλικολογισμικού .............. 146
Χρήση εντολών των Microsoft Windows για αναβάθμιση του
υλικολογισμικού ............................................................................................... 147

Αναβάθμιση του υλικολογισμικού Jetdirect ...................................................................... 147

10 Επίλυση προβλημάτων

Επίλυση γενικών προβλημάτων ....................................................................................................... 150

Λίστα ελέγχου εντοπισμού και επισκευής βλαβών .......................................................... 150
Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος ............................................ 151

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων .......................................................................................... 153
Ερμηνεία των μηνυμάτων πίνακα ελέγχου ....................................................................................... 154

Τύποι μηνυμάτων πίνακα ελέγχου ................................................................................... 154

ELWW

vii

background image

Μηνύματα πίνακα ελέγχου ............................................................................................... 154

Εμπλοκές ......................................................................................................................................... 177

Συνήθεις αιτίες εμπλοκών χαρτιού ................................................................................... 177
Θέσεις εμπλοκών ............................................................................................................. 178
Αποκατάσταση εμπλοκών .............................................................................................. 179

Αποκατάσταση εμπλοκών στις περιοχές επάνω καπακιού και κασέτας
εκτύπωσης ...................................................................................................... 179
Αποκατάσταση εμπλοκών από το προαιρετικό εξάρτημα τροφοδοσίας
φακέλων .......................................................................................................... 181
Αποκατάσταση εμπλοκών από τους δίσκους ................................................. 182

Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 1 .......................................... 182
Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 2 ή στον προαιρετικό δίσκο
500 φύλλων ................................................................................... 183
Αποκατάσταση εμπλοκών στον προαιρετικό δίσκο 1.500
φύλλων ........................................................................................... 184

Αποκατάσταση εμπλοκών στο προαιρετικό εξάρτημα εκτύπωσης διπλής
όψης ............................................................................................................... 186
Αποκατάσταση εμπλοκών στην περιοχή της διάταξης έψησης ...................... 187
Αποκατάσταση εμπλοκών στις περιοχές εξόδου ............................................ 191

Αποκατάσταση εμπλοκών στην πίσω θήκη εξόδου ....................... 191
Αποκατάσταση εμπλοκών στο προαιρετικό εξάρτημα στοίβαξης ή
συρραφής/στοίβαξης ...................................................................... 192
Αποκατάσταση εμπλοκών στο προαιρετικό εξάρτημα
γραμματοκιβωτίου 5 θηκών ............................................................ 195

Αποκατάσταση εμπλοκών ............................................................................................... 196

Διόρθωση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης ............................................................................. 198

Προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης που σχετίζονται με το χαρτί .............................. 198
Προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης που σχετίζονται με το περιβάλλον ................... 198
Προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης που σχετίζονται με εμπλοκές χαρτιού .............. 199
Παραδείγματα ελαττωμάτων στην εικόνα ........................................................................ 199

Επίλυση προβλημάτων απόδοσης ................................................................................................... 205
Επίλυση προβλημάτων συνδεσιμότητας .......................................................................................... 206

Επίλυση προβλημάτων απευθείας σύνδεσης .................................................................. 206
Επίλυση προβλημάτων δικτύου ....................................................................................... 206

Αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων στα Windows ......................................................................... 208
Επίλυση κοινών προβλημάτων για Macintosh ................................................................................. 209
Επίλυση προβλημάτων σε Linux ..................................................................................................... 212

Παράρτημα Α Αναλώσιμα και εξαρτήματα

Παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων ............................................................ 214

Απευθείας παραγγελία από την HP ................................................................................. 214
Παραγγελία μέσω των υπηρεσιών παροχής σέρβις ή υποστήριξης ................................ 214
Απευθείας παραγγελία μέσω του λογισμικού HP Easy Printer Care .............................. 214

Κωδικοί ειδών ................................................................................................................................... 215

viii

ELWW

background image

Εξαρτήματα διαχείρισης χαρτιού ..................................................................................... 215
Κεφαλές εκτύπωσης ........................................................................................................ 216
Κιτ συντήρησης ................................................................................................................ 216
Μνήμη .............................................................................................................................. 216
Καλώδια και διασυνδέσεις ............................................................................................... 217
Χαρτί ................................................................................................................................ 217

Παράρτημα Β Σέρβις και τεχνική υποστήριξη

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της Hewlett-Packard .................................................................. 221
Δήλωση περιορισμένης εγγύησης κασετών εκτύπωσης .................................................................. 223
Εγγύηση σέρβις για επισκευή από τον πελάτη ................................................................................ 224
Υποστήριξη πελατών ....................................................................................................................... 225
Συμβόλαια σέρβις της ΗΡ ................................................................................................................. 226

Συμβόλαια επί τόπου εξυπηρέτησης ............................................................................... 226

Επί τόπου εξυπηρέτηση την επόμενη ημέρα .................................................. 226
Εβδομαδιαία (μαζική) επί τόπου εξυπηρέτηση ............................................... 226

Επανασυσκευασία της συσκευής .................................................................................... 226
Eκτεταμένη εγγύηση ........................................................................................................ 227

Παράρτημα Γ Προδιαγραφές

Προδιαγραφές συσκευής .................................................................................................................. 230
Ηλεκτρικές προδιαγραφές ................................................................................................................ 231
Προδιαγραφές εκπομπών θορύβου ................................................................................................. 232
Περιβάλλον λειτουργίας .................................................................................................................... 233

Παράρτημα Δ Πληροφορίες σχετικά με κανονισμούς

Κανονισμοί FCC ............................................................................................................................... 236
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής επιστασίας προϊόντων ....................................................................... 237

Προστασία του περιβάλλοντος ........................................................................................ 237
Προστασία από το όζον ................................................................................................... 237
Κατανάλωση ισχύος ........................................................................................................ 237
Κατανάλωση γραφίτη ....................................................................................................... 237
Χρήση χαρτιού ................................................................................................................. 237
Πλαστικά .......................................................................................................................... 237
Αναλώσιμα εκτύπωσης HP LaserJet ............................................................................... 237
Οδηγίες επιστροφής και ανακύκλωσης ............................................................................ 238

Ηνωμένες Πολιτείες και Πουέρτο Ρίκο ............................................................. 238

Πολλαπλές επιστροφές (περισσότερες από μία κασέτες) .............. 238
Μεμονωμένες επιστροφές .............................................................. 238
Αποστολή ....................................................................................... 238

Επιστροφές εκτός Η.Π.Α. ................................................................................ 238

Χαρτί ................................................................................................................................ 239
Περιορισμοί υλικών .......................................................................................................... 239

ELWW

ix

background image

Απόρριψη αποβλήτων εξοπλισμού από οικιακούς χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση . . . 239
Χημικές ουσίες ................................................................................................................. 240
Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS) ................................................................ 240
Για περισσότερες πληροφορίες ....................................................................................... 240

Δήλωση συμμόρφωσης .................................................................................................................... 241

Δήλωση συμμόρφωσης ................................................................................................... 241

Δηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια .................................................................................................. 242

Ασφάλεια laser ................................................................................................................. 242
Καναδικοί κανονισμοί DOC .............................................................................................. 242
Δήλωση VCCI (Ιαπωνία) .................................................................................................. 242
Δήλωση για το καλώδιο τροφοδοσίας (Ιαπωνία) ............................................................. 242
Δήλωση EMI (Κορέα) ....................................................................................................... 242
Δήλωση laser (Φινλανδία) ............................................................................................... 242
Πίνακας ουσιών (Κίνα) ..................................................................................................... 244

Ευρετήριο ........................................................................................................................................................ 245

x

ELWW

background image

1