HP LaserJet P4510 Printer series - Υπομενού Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης)

background image

Υπομενού Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης)

Ορισμένα από τα στοιχεία αυτού του μενού είναι επίσης διαθέσιμα στο πρόγραμμα ή στο πρόγραμμα
οδήγησης εκτυπωτή. Οι ρυθμίσεις του προγράμματος και του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή

22

Κεφάλαιο 2 Πίνακας ελέγχου

ELWW

background image

αντικαθιστούν τις ρυθμίσεις του πίνακα ελέγχου. Γενικά, είναι προτιμότερο να αλλάζετε τις ρυθμίσεις
αυτές από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, αν έχετε αυτήν τη δυνατότητα.

Στοιχείο

Τιμές

Επεξήγηση

SET REGISTRATION
(Ρύθμιση καταγραφής)

PRINT TEST PAGE
(Εκτύπωση δοκιμαστικής
σελίδας)

SOURCE (Προέλευση)

ADJUST TRAY [N] (Ρύθμιση
δίσκου [Ν])

Αλλάζει την ευθυγράμμιση των περιθωρίων ώστε να κεντράρει
την εικόνα επάνω στη σελίδα από πάνω προς τα κάτω και από
τα αριστερά προς τα δεξιά. Μπορείτε ακόμη να
ευθυγραμμίσετε την εικόνα που εκτυπώνεται στην πλευρά
εκτύπωσης με την εικόνα που εκτυπώνεται στην πίσω πλευρά.
Επιτρέπει την ευθυγράμμιση στην εκτύπωση μονής και διπλής
όψης.

PRINT TEST PAGE (Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας):
Εκτυπώνει μια δοκιμαστική σελίδα, η οποία εμφανίζει τις
τρέχουσες ρυθμίσεις εγγραφής.

SOURCE (Προέλευση): Επιλέγει το δίσκο για τον οποίο
θέλετε να εκτυπώσετε τη δοκιμαστική σελίδα.

ADJUST TRAY [N] (Ρύθμιση δίσκου [Ν]): Ρύθμιση της
εγγραφής για το δίσκο που προσδιορίζεται, όπου [N] είναι ο
αριθμός του δίσκου. Για κάθε εγκατεστημένο δίσκο εμφανίζεται
μια επιλογή και η εγγραφή πρέπει να ρυθμιστεί για κάθε δίσκο.

X1 SHIFT (Μετατόπιση Χ1): Καταγραφή της εικόνας στο
χαρτί από τη μια όψη στην άλλη, καθώς το χαρτί βρίσκεται
στο δίσκο. Για την εκτύπωση διπλής όψης, αυτή η όψη
είναι η δεύτερη (πίσω) όψη του χαρτιού.

X2 SHIFT (Μετατόπιση Χ2): Εγγραφή της εικόνας στο
χαρτί από τη μία πλευρά στην άλλη, καθώς το χαρτί
βρίσκεται στο δίσκο, για την πρώτη (μπροστινή) όψη μιας
σελίδας με εκτύπωση διπλής όψης. Αυτό το στοιχείο
εμφανίζεται μόνο αν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένο
εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης και το DUPLEX
(Εκτύπωση διπλής όψης)
έχει ρυθμιστεί σε ON
(Ενεργοποίηση)
. Ρυθμίστε πρώτα το στοιχείο X1
SHIFT
(Μετατόπιση X1).

Y SHIFT (Μετατόπιση Υ): Καταγραφή της εικόνας στο
χαρτί από την πάνω προς την κάτω πλευρά, καθώς το
χαρτί βρίσκεται στο δίσκο.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το SOURCE (Προέλευση) είναι
TRAY 2 (Δίσκος 2). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το ADJUST
TRAY 1
(Ρύθμιση δίσκου 1) και το ADJUST TRAY 2 (Ρύθμιση
δίσκου 1) είναι 0.

FUSER MODES (Τρόποι
λειτουργίας διάταξης
έψησης)

Λίστα των διαθέσιμων τύπων
χαρτιού

Διαμορφώνει τη θέση λειτουργίας της διάταξης έψησης που
αντιστοιχεί σε κάθε τύπο χαρτιού.

Αλλάξτε τη λειτουργία της διάταξης έψησης μόνον αν
αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εκτύπωση σε
ορισμένους τύπους χαρτιού. Μετά από την επιλογή ενός τύπου
χαρτιού, μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία της διάταξης
έψησης που είναι διαθέσιμη για το συγκεκριμένο τύπο χαρτιού.
Το προϊόν υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες:

NORMAL (Κανονικό): Χρησιμοποιείται για τους
περισσότερους τύπους χαρτιού.

LIGHT1 (Ελαφρύ 1): Χρησιμοποιείται για τους περισσότερους
τύπους χαρτιού.

ELWW

Μενού Configure Device (Διαμόρφωση συσκευής)

23

background image

Στοιχείο

Τιμές

Επεξήγηση

LIGHT2 (Ελαφρύ 2): Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν
παρουσιάζονται μέσα εκτύπωσης με πτυχές.

HEAVY (Βαρύ): Χρησιμοποιείται για τραχύ χαρτί.

Η προεπιλεγμένη λειτουργία της διάταξης έψησης είναι
LIGHT1 (Ελαφρύ 1) για όλους τους τύπους μέσων
εκτύπωσης, εκτός από τις διαφάνειες (LIGHT2 (Ελαφρύ 2))
και το τραχύ χαρτί (HEAVY (Βαρύ)).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αλλάζετε τη λειτουργία της διάταξης έψησης

για τις διαφάνειες. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση
LIGHT2 (Ελαφρύ 2) κατά την εκτύπωση διαφανειών, μπορεί
να προκληθεί μόνιμη βλάβη στο προϊόν και στη διάταξη
έψησης. Πάντα να επιλέγετε Transparencies (Διαφάνειες) ως
τον τύπο στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και να ρυθμίζετε
τον τύπο του δίσκου στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος
σεTRANSPARENCY (Διαφάνεια).

Όταν επιλεγεί, το RESTORE MODES (Επαναφορά
λειτουργιών)
επαναφέρει τη λειτουργία της διάταξης έψησης
στην προεπιλεγμένη της ρύθμιση για κάθε τύπο χαρτιού.

OPTIMIZE
(Βελτιστοποίηση)

Βελτιστοποιεί ορισμένες
παραμέτρους για όλες τις
εργασίες αντί για (ή εκτός
από) τη βελτιστοποίηση κατά
τύπο χαρτιού.

LINE DETAIL (Λεπτομέρεια
γραμμής)

Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση αν αντιμετωπίζετε
προβλήματα θολής εκτύπωσης ή διάσπαρτων γραμμών.

RESTORE OPTIMIZE
(Επαναφορά
βελτιστοποίησης)

Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο για να επαναφέρετε όλες τις
ρυθμίσεις του OPTIMIZE (Βελτιστοποίηση) σε OFF
(Απενεργοποίηση)
.

RESOLUTION (Ανάλυση)

300

600

FASTRES 1200

PRORES 1200

Επιλέξτε την ανάλυση. Για όλες τις τιμές η εκτύπωση γίνεται με
την ίδια ταχύτητα.

300: Αποδίδει εκτύπωση πρόχειρης ποιότητας και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για συμβατότητα με την οικογένεια
προϊόντων HP LaserJet III.

600: Αποδίδει εκτύπωση υψηλής ποιότητας για κείμενο και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συμβατότητα με την οικογένεια
προϊόντων HP LaserJet 4.

FASTRES 1200: Αποδίδει ποιότητα εκτύπωσης 1200-dpi για
τη γρήγορη εκτύπωση υψηλής ποιότητας επαγγελματικών
κειμένων και γραφικών.

PRORES 1200: Αποδίδει ποιότητα εκτύπωσης 1200-dpi για τη
γρήγορη εκτύπωση υψηλής ποιότητας σκίτσων και εικόνων
γραφικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η αλλαγή της ανάλυσης είναι προτιμότερο να

γίνεται από το πρόγραμμα ή από το πρόγραμμα οδήγησης
εκτύπωσης. (Οι ρυθμίσεις που γίνονται από το πρόγραμμα και
το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή αντικαθιστούν τις
ρυθμίσεις του πίνακα ελέγχου.)

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι FASTRES 1200.

RET

OFF (Απενεργοποίηση)

LIGHT (Ανοικτόχρωμο)

MEDIUM (Μεσαία)

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Resolution Enhancement
technology (REt) για να πετύχετε εκτυπώσεις με ομαλές
γωνίες, καμπύλες και ακμές.

24

Κεφάλαιο 2 Πίνακας ελέγχου

ELWW

background image

Στοιχείο

Τιμές

Επεξήγηση

DARK (Σκουρόχρωμο)

Η REt δεν επηρεάζει την ποιότητα εκτύπωσης όταν
καθορίζεται ως ανάλυση εκτύπωσης η FastRes 1200 ή η
ProRes 1200. Όλες οι άλλες αναλύσεις βελτιώνονται με χρήση
της REt.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η αλλαγή της ρύθμισης REt είναι προτιμότερο

να γίνεται από το πρόγραμμα ή από το πρόγραμμα οδήγησης
εκτύπωσης. (Οι ρυθμίσεις που γίνονται από το πρόγραμμα και
το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή αντικαθιστούν τις
ρυθμίσεις του πίνακα ελέγχου.)

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι MEDIUM (Μεσαία).

ECONOMODE

ON (Ενεργοποίηση)

OFF (Απενεργοποίηση)

Η EconoMode είναι μια δυνατότητα που επιτρέπει στο προϊόν
να χρησιμοποιεί λιγότερο γραφίτη ανά σελίδα. Με την επιλογή
της λειτουργίας αυτής, θα παραταθεί η διάρκεια ζωής του
γραφίτη και ενδέχεται να μειωθεί το κόστος ανά σελίδα.
Ωστόσο, θα μειωθεί επίσης η ποιότητα εκτύπωσης. Η
εκτυπωμένη σελίδα είναι πιο αχνή αλλά αρκετή για την
εκτύπωση πρόχειρων και δοκιμίων.

H ΗP δεν συνιστά τη συνεχή χρήση της λειτουργίας
EconoMode. Εάν χρησιμοποιείτε συνέχεια τη λειτουργία
EconoMode, ο γραφίτης θα διαρκέσει περισσότερο από τα
μηχανικά μέρη της κεφαλής εκτύπωσης. Εάν η ποιότητα της
εκτύπωσης αρχίσει να μειώνεται κάτω από αυτές τις συνθήκες,
θα πρέπει να εγκαταστήσετε μια νέα κεφαλή εκτύπωσης,
ακόμα και αν εξακολουθεί να υπάρχει γραφίτης στην κεφαλή,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία EconoMode είναι προτιμότερο να

ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται από το πρόγραμμά σας
ή από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή (Οι ρυθμίσεις
που γίνονται από το πρόγραμμα και το πρόγραμμα οδήγησης
του εκτυπωτή αντικαθιστούν τις ρυθμίσεις του πίνακα
ελέγχου.)

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι OFF (Απενεργοποίηση).

TONER DENSITY
(Πυκνότητα γραφίτη)

1 έως 5

Μπορείτε να κάνετε πιο ανοιχτόχρωμη ή πιο σκουρόχρωμη
την εκτύπωση στη σελίδα, ρυθμίζοντας την πυκνότητα του
γραφίτη. Επιλέξτε μια τιμή από 1 (ανοιχτόχρωμη εκτύπωση)
έως 5 (σκουρόχρωμη εκτύπωση). Η προεπιλεγμένη τιμή
3 συνήθως παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα.

AUTO CLEANING
(Αυτόματος καθαρισμός)

OFF (Απενεργοποίηση)

ON (Ενεργοποίηση)

Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για να καθαρίζετε
αυτόματα τη διαδρομή χαρτιού, αφού το προϊόν εκτυπώσει
έναν συγκεκριμένο αριθμό σελίδων. Χρησιμοποιήστε το
στοιχείο CLEANING INTERVAL (Μεσοδιάστημα
καθαρισμού)
για να ορίσετε τον αριθμό των σελίδων.

Η προεπιλογή είναι OFF (Απενεργοποίηση).

CLEANING INTERVAL
(Μεσοδιάστημα
καθαρισμού)

1000

2000

5000

10000

20000

Το στοιχείο αυτό εμφανίζεται μόνον αν το AUTO CLEANING
(Αυτόματος καθαρισμός)
είναι ενεργοποιημένο.

Επιλογή του αριθμού των σελίδων, στις οποίες το προϊόν θα
πρέπει να εκτελεί τη διαδικασία καθαρισμού.

ELWW

Μενού Configure Device (Διαμόρφωση συσκευής)

25

background image

Στοιχείο

Τιμές

Επεξήγηση

AUTO CLEANING SIZE
(Μέγεθος αυτόματου
καθαρισμού)

LETTER

A4

Το στοιχείο αυτό εμφανίζεται μόνον αν το AUTO CLEANING
(Αυτόματος καθαρισμός)
είναι ενεργοποιημένο.

Χρησιμοποιήστε το για να ορίσετε το μέγεθος της σελίδας
καθαρισμού που παράγεται αυτόματα.

CREATE CLEANING PAGE
(Δημιουργία σελίδας
καθαρισμού)

Δεν υπάρχει τιμή προς
επιλογή.

Πατήστε

OK

για να εκτυπώσετε μια σελίδα καθαρισμού (για

τον καθαρισμό του γραφίτη από τη διάταξη έψησης).
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη σελίδα
καθαρισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
ενότητα

Καθαρισμός της διαδρομής του χαρτιού

στη σελίδα 143

.

PROCESS CLEANING
PAGE (Διαδικασία σελίδας
καθαρισμού)

Δεν υπάρχει τιμή προς
επιλογή.

Αυτό το στοιχείο είναι διαθέσιμο μόνο αφού έχει δημιουργηθεί
μια σελίδα καθαρισμού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που είναι
τυπωμένες στη σελίδα καθαρισμού. Η διαδικασία καθαρισμού
μπορεί να διαρκέσει μέχρι 2,5 λεπτά.