Abi HP LaserJet P4510 Printer series

background image

Syst

strat

HP LaserJet P4010 ja P4510 seeriad Printerid

Kasutusjuhend

background image
background image

HP LaserJet P4010 ja P4510 seeriad Printerid

Kasutusjuhend

background image

Autoriõigus ja litsents

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Paljundamine, kohandamine või tõlkimine on
ilma eelneva kirjaliku loata keelatud, välja
arvatud autoriõiguse seadustes lubatud
juhtudel.

Siin sisalduvat teavet võib ette teatamata
muuta.

Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad
garantiid on esitatud nende toodete ja
teenustega kaasasolevates garantiikirjades.
Mitte midagi siin ei tohiks tõlgendada
lisagarantiina. HP ei vastuta siin esineda
võivate tehniliste või toimetuslike vigade või
puuduste eest.

Osa number: CB506-90970

Edition 1, 8/2008

Kaubamärkide nimetused

Adobe

®

, Acrobat

®

ja PostScript

®

on ettevõtte

Adobe Systems Incorporated kaubamärgid.

Microsoft®, Windows® ja Windows® XP on
USA-s registreeritud Microsoft Corporationi
kaubamärgid.

Windows Vista® on kas registreeritud
kaubamärk või Microsoft Corporationi
kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või
muudes riikides/regioonides.

UNIX

®

on ettevõtte The Open Group

registreeritud kaubamärk.

ENERGY STAR® ja ENERGY STAR-i logo
on USA-s registreeritud kaubamärgid.

background image

Sisukord

1 Toote põhiandmed

Toote võrdlus ........................................................................................................................................ 2

HP LaserJet P4014 mudelid ................................................................................................ 2
HP LaserJet P4015 mudelid ................................................................................................ 3
HP LaserJet P4515 mudelid ................................................................................................ 4

Funktsioonide võrdlus ......................................................................................................................... 5
Toote ülevaade ..................................................................................................................................... 7

Eestvaade ............................................................................................................................ 7
Tagantvaade ........................................................................................................................ 7
Liidespordid ......................................................................................................................... 8
Mudeli- ja seerianumbri sildi asukoht ................................................................................... 8

2 Juhtpaneel

Juhtpaneeli paigutus .......................................................................................................................... 12
Juhtpaneeli menüüde kasutamine ...................................................................................................... 14

Kasutage menüüsid ........................................................................................................... 14

Show Me How (Kuidas toimida) ......................................................................................................... 15
Retrieve Job (Hangi töö) .................................................................................................................... 16
Teabemenüü ...................................................................................................................................... 17
Paper Handling (Paberikäsitsus) ........................................................................................................ 18
Configure Device (Konfigureeri seadet) ............................................................................................. 19

Printimise allmenüü ........................................................................................................... 19
Prindikvaliteedi alammenüü ............................................................................................... 21
Süsteemiseadistuse alammenüü ....................................................................................... 24
Klammerdaja/virnastaja alammenüü ................................................................................. 28
MBM-5 (5 sektsiooniga postkasti) alammenüü .................................................................. 29
S/V alammenüü ................................................................................................................. 29
Lähtestamise alammenüüd ................................................................................................ 36

Diagnostikamenüü .............................................................................................................................. 37
Teenindusmenüü ................................................................................................................................ 39

3 Windowsi tarkvara

Toetatavad Windows opsüsteemid .................................................................................................... 42
Windowsi toetavad printeridraiverid ................................................................................................... 43

ETWW

iii

background image

HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 44

UPD installirežiimid ............................................................................................................ 44

Valige Windowsile õige printeridraiver ............................................................................................... 45
Prindiseadete prioriteet ...................................................................................................................... 46
Windowsi printeridraiveri seadete muutmine ...................................................................................... 47
Windowsile tarkvara installimise tüübid .............................................................................................. 48
Windowsi tarkvara eemaldamine ....................................................................................................... 49
Toetatavad utiliidid Windowsile .......................................................................................................... 50

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 50
Sardveebiserver ................................................................................................................. 50
HP lihtne printerihooldus .................................................................................................... 50

Tarkvara operatsioonisüsteemidele ................................................................................................... 52

4 Kasutage printerit Macintoshiga

Macintoshi tarkvara ............................................................................................................................ 54

Macintoshi toega operatsioonisüsteemid ........................................................................... 54
Macintoshi toega printeridraiverid ...................................................................................... 54
Eemaldage tarkvara Macintoshi operatsioonisüsteemidest ............................................... 54
Macintoshi printimisseadete prioriteedid ............................................................................ 54
Muutke Macintoshi printeri draiveri sätteid ........................................................................ 55
Macintosh arvutite tarkvara ................................................................................................ 55

HP Printer Utility ................................................................................................ 55

Avage HP Printer Utility .................................................................... 56
HP Printer Utility funktsioonid ........................................................... 56

Toetatavad utiliidid Macintoshile ........................................................................................ 57

Sardveebiserver ................................................................................................ 57

Kasutage Macintoshi printeridraiveri omadusi .................................................................................... 58

Printimine ........................................................................................................................... 58

Looge ja kasutage Macintoshi prindieelseadistusi ............................................ 58
Muutke dokumentide suurust või printige kohandatud suurusega paberile ...... 58
Printige kaanelehekülg ...................................................................................... 58
Kasutage vesimärke .......................................................................................... 59
Printige Macintoshis ühele paberilehele mitu lehekülge ................................... 59
Printige mõlemale lehepoolele (dupleksprintimine) ........................................... 60
Klammerdamissuvandite seadistamine ............................................................. 60
Tööde salvestamine .......................................................................................... 61
Kasutage Services (teenuste) menüüd ............................................................. 61

5 Ühenduvus

USB konfiguratsioon ........................................................................................................................... 64

Ühendage USB-kaabel ...................................................................................................... 64

Võrgu konfiguratsioon ........................................................................................................................ 65

Toetatavad võrguprotokollid .............................................................................................. 65

iv

ETWW

background image

Võrguprinteri konfigureerimine ........................................................................................... 66

Vaadake või muutke võrguseadeid ................................................................... 66
Seadke või vahetage võrgu salasõna ............................................................... 66
IPv4 TCP/IP parameetrite käsitsi konfigureerimine juhtpaneeli kaudu ............. 67
IPv6 TCP/IP parameetrite käsitsi konfigureerimine juhtpaneeli kaudu ............. 67
Keelake võrguprotokolle (valikuline) ................................................................. 68

Keelake IPX/SPX, AppleTalk või DLC/LLC ...................................... 68

Liini kiirus ja dupleksi seaded ............................................................................ 69

6 Paber- ja prindikandja

Paberi ja prindikandjate kasutamine .................................................................................................. 72
Toetatud paberi ja prindikandja formaadid ......................................................................................... 73
Kohandatud paberiformaadid ............................................................................................................. 75
Toetatud paberi ja prindikandja tüübid ............................................................................................... 76

Sisestusvõimaluste toetatud paberitüübid ......................................................................... 76
Väljastusvõimaluste toetatud paberitüübid ........................................................................ 76

Salve ja väljastussalve maht .............................................................................................................. 78
Eripaberi või prindikandjate kasutamise juhised ................................................................................ 79
Täitke salved ...................................................................................................................................... 80

Paberi paigutus salvede laadimisel ................................................................................... 80

Laadige kirjaplanke, eeltrükitud või eelaugustatud paberit ............................... 80
Laadige ümbrikke .............................................................................................. 80

Laadige paberit 1. salve .................................................................................................... 81
Laadige paberit 2. salve või valikulisse 500 lehe salve ..................................................... 82
Laadige paberit valikulisse 1500 lehe salve ..................................................................... 83

Konfigureerige salvesid ...................................................................................................................... 86

Konfigureerige salve paberit laadides ................................................................................ 86
Konfigureerige salv vastama prinditöö seadetele .............................................................. 86
Konfigureerige salv, kasutades paberi käsitsemise menüüd ............................................. 87
Valige paberi allikas, tüüp ja formaat ................................................................................. 87

Allikas ................................................................................................................ 87
Tüüp ja formaat ................................................................................................. 87

Kasutage paberiväljastuse suvandeid ............................................................................................... 88

Printige ülemisse (standardsesse) väljastussalve ............................................................. 88
Printige tagumisse väljastussalve ...................................................................................... 88
Printige valikulisse virnastajasse või klammerdaja/virnastajasse ...................................... 89
Printige 5 sektsiooniga postkasti ....................................................................................... 89

7 Kasutage printeri funktsioone

Kokkuhoiu seaded .............................................................................................................................. 92

EconoMode (Säästurežiim) ............................................................................................... 92
Uinaku viivitus .................................................................................................................... 92

Seadke uinaku viivitus ....................................................................................... 92

ETWW

v

background image

Lubage või keelake uinakurežiim ...................................................................... 93

Äratuse aeg ....................................................................................................................... 93

Määrake äratuse aeg ........................................................................................ 93

Klammerdage dokumente .................................................................................................................. 94
Kasutage töö talletamise funktsioone ................................................................................................. 95

Looge talletatud töö ........................................................................................................... 95
Printige talletatud töö ......................................................................................................... 95
Kustutage talletatud töö ..................................................................................................... 96

8 Prinditoimingud

Tühistage prinditöö ............................................................................................................................. 98

Peatage aktiivne prinditöö printeri juhtpaneelilt. ................................................................ 98
Peatage aktiivne prinditöö tarkvara programmist .............................................................. 98

Kasutage Windowsi printeridraiveri omadusi ..................................................................................... 99

Printeridraiveri avamine ..................................................................................................... 99
Printimisotseteede kasutamine .......................................................................................... 99
Paberi- ja kvaliteedisuvandite seadistamine ...................................................................... 99
Dokumendi efektide seadistamine ................................................................................... 100
Dokumendi lõpetamissuvandite seadistamine ................................................................. 100
Toote väljastussuvandite seadistamine ........................................................................... 101
Töö salvestamise suvandid ............................................................................................. 101
Toe ja tooteolekuteabe hankimine ................................................................................... 102
Täiustatud printimissuvandite seadistamine .................................................................... 102

9 Printeri haldus ja hooldus

Prindi teave ja kuidas-toimida-leheküljed ......................................................................................... 104
KasutageHP lihtne printerihooldus tarkvara ..................................................................................... 106

Avage HP lihtne printerihooldus tarkvara ........................................................................ 106
HP lihtne printerihooldus tarkvarajaotised ....................................................................... 106

Sisseehitatud veebiserveri kasutamine ............................................................................................ 109

Avage sardveebiserver võrguühenduse kaudu ............................................................... 109
Sardveebiserverite jaotised ............................................................................................. 109

Kasutage HP Web Jetadmin tarkvara .............................................................................................. 112
Turbefunktsioonide kasutamine ....................................................................................................... 113

Internetiprotokolli andmeturve ......................................................................................... 113
Turvake sardveebiserver ................................................................................................. 113
Turvake salvestatud tööd ................................................................................................. 113
Lukustage juhtpaneeli menüüd ........................................................................................ 113
Vormindi kasti lukustamine .............................................................................................. 114

Tarvikute haldmine ........................................................................................................................... 115

Prindikasseti hoiustamine ................................................................................................ 115
HP seisukoht mitte-HP toodetud printerikassettide suhtes .............................................. 115
HP pettuste vihjeliin ja veebisait ...................................................................................... 115

vi

ETWW

background image

Lisavarustuse kasutusiga ................................................................................................ 115

Tarvikute ja osade vahetamine ........................................................................................................ 116

Tarvikute vahetamise põhimõtted .................................................................................... 116
Prindikasseti vahetamine ................................................................................................. 116
Klambrite paigaldamine ................................................................................................... 118
Ennetav hooldus .............................................................................................................. 119

Hoolduskomplekti loendaja lähtestamine ........................................................ 119

Mälu, sisemiste USB-seadmete ja välise prindiserveri installimine .................................................. 121

Ülevaade .......................................................................................................................... 121
Mälu installimine .............................................................................................................. 121

Printeri mälu installimine ................................................................................. 121

Kontrollige DIMM-i (kaherealise mälumooduli) paigaldamist ........................................... 125
Salvestage ressursid (püsiressursid) .............................................................................. 125
Lubage mälu Windowsi jaoks .......................................................................................... 126
Sisemiste USB-seadmete paigaldamine ......................................................................... 126
HP Jetdirect prindiserveri kaartide installimine ................................................................ 129

HP Jetdirect prindiserveri kaardi installimine .................................................. 129
Eemaldage HP Jetdirect prindiserveri kaart .................................................... 130

Toote puhastamine ........................................................................................................................... 131

Puhastage välispind ......................................................................................................... 131
Puhastage paberitee. ....................................................................................................... 131

Täiustage püsivara ........................................................................................................................... 132

Määrake aktiivne püsivaraversioon ................................................................................. 132
Laadige uus püsivara alla HP veebisaidilt ....................................................................... 132
Teisaldage uus püsivara tootesse ................................................................................... 132

Kasutage püsivara üleslaadimiseks brauseri kaudu FTP-d ............................ 132
Kasutage FTP-d võrguühenduses püsivara täiustamiseks ............................. 133
Püsivara täiustamiseks kasutage HP Web Jetadmini ..................................... 134
Kasutage Microsoft Windowsi käske püsivara täiustamiseks ......................... 134

Täiustage HP Jetdirecti püsivara ..................................................................................... 135

10 Probleemilahendus

Lahendage üldisi probleeme ............................................................................................................ 138

Tõrkeotsingu kontroll-loend ............................................................................................. 138
Faktorid, mis mõjutavad seadme jõudlust ....................................................................... 139

Taastage tehase seaded .................................................................................................................. 140
Juhtpaneeli teadete tõlgendamine ................................................................................................... 141

Juhtpaneeli teadete tüübid ............................................................................................... 141
Juhtpaneeli teated ........................................................................................................... 141

Ummistused ..................................................................................................................................... 161

Ummistuste harilikud põhjused ........................................................................................ 161
Ummistuse asukohad ...................................................................................................... 162
Kõrvaldage ummistused ................................................................................................. 163

ETWW

vii

background image

Kõrvaldage ülemise kaane ja prindikasseti piirkonnas tekkinud
ummistused ..................................................................................................... 163
Kõrvaldage lisavarustusse kuuluvas ümbrikusööturis tekkinud
ummistused ..................................................................................................... 165
Kõrvaldage salvedes tekkinud ummistused .................................................... 166

Kõrvaldage salves 1 tekkinud ummistused .................................... 166
Kõrvaldage salves 2 või valikulises 500-lehelises salves tekkinud
ummistused ................................................................................... 166
Kõrvaldage 1500-lehelises salves tekkinud ummistused ............... 168

Kõrvaldage dupleksseadmes tekkinud ummistused ...................................... 169
Kõrvaldage kuumuti piirkonnas tekkinud ummistused .................................... 171
Kõrvaldage väljastusalas tekkinud ummistused .............................................. 174

Kõrvaldage tagumises väljastussalves tekkinud ummistused ........ 175
Kõrvaldage virnastajas või klammerdajas/virnastajas tekkinud
ummistused .................................................................................... 176
Kõrvaldage 5 salvega postkastis tekkinud ummistused ................. 178

Ummistusjärgne taastamine ............................................................................................ 179

Prindikvaliteedi probleemide lahendamine ....................................................................................... 181

Paberiga seotud prindikvaliteedi probleemid ................................................................... 181
Keskkonnaga seotud prindikvaliteedi probleemid ............................................................ 181
Ummistustega seotud prindikvaliteedi probleemid .......................................................... 181
Pildidefektide näited ......................................................................................................... 181

Lahendage jõudluse probleeme ....................................................................................................... 187
Lahendage ühenduvusprobleeme .................................................................................................... 188

Lahendage otseühenduse probleeme ............................................................................. 188
Lahendage võrguprobleeme ............................................................................................ 188

Lahendage harilikke Windowsi probleeme ...................................................................................... 190
Lahendage harilikke Macintoshi probleeme ..................................................................................... 191
Lahendage Linuxi probleemid .......................................................................................................... 194

Lisa A Tarvikute ja lisaseadete tellimine

Varuosade, lisaseadmete ja tarvikute tellimine ................................................................................ 196

Otse HP-lt tellimine .......................................................................................................... 196
Teeninduse või toe pakkujate kaudu tellimine ................................................................. 196
Otse HP lihtne printerihooldus tarkvara kaudu tellimine .................................................. 196

Osade numbrid: ................................................................................................................................ 197

Paberikäsitsemise lisaseadmed ...................................................................................... 197
Prindikassett .................................................................................................................... 198
Hoolduskomplektid .......................................................................................................... 198
Mälu ................................................................................................................................. 198
Kaablid ja liidesed ............................................................................................................ 199
Paber ............................................................................................................................... 199

Lisa B Hooldus- ja tugiteenused

viii

ETWW

background image

Hewlett-Packardi piiratud garantiiavaldus ........................................................................................ 203
Prindikasseti piiratud garantiid puudutav nõue ................................................................................. 205
Kliendipoolse paranduse garantiiteenus .......................................................................................... 206
Klienditugi ......................................................................................................................................... 207
HP hoolduslepingud ......................................................................................................................... 208

Kohapealsed teeninduslepingud ...................................................................................... 208

Järgmise päeva kohapealsed teeninduslepingud ........................................... 208
Kohapealse teenuse nädalane (maht) ........................................................... 208

Seadme ümberpakkimine ................................................................................................ 208
Laiendatud garantii .......................................................................................................... 209

Lisa C Tehnilised andmed

Füüsilised andmed ........................................................................................................................... 212
Elektrilised andmed .......................................................................................................................... 213
Akustika tehnilised andmed .............................................................................................................. 214
Töökeskkond .................................................................................................................................... 215

Lisa D Normatiivne teave

FCC määrused ................................................................................................................................. 218
Keskkonnasõbralike toodete programm ........................................................................................... 219

Keskkonnakaitse .............................................................................................................. 219
Osooni tekitamine ............................................................................................................ 219
Tarbitav energia ............................................................................................................... 219
Toonerikulu ...................................................................................................................... 219
Paberi kasutamine ........................................................................................................... 219
Plastosad ......................................................................................................................... 219
HP LaserJeti prinditarvikud .............................................................................................. 219
Tagastus- ja käitlusjuhised .............................................................................................. 220

Ameerika Ühendriigid ja Puerto Rico .............................................................. 220

Mitu tagastust (rohkem kui üks kassett) ......................................... 220
Ühe kasseti tagastamine ................................................................ 220
Transport ........................................................................................ 220

Tagastused väljapool USA-d ........................................................................... 220

Paber ............................................................................................................................... 220
Materjalipiirangud ............................................................................................................ 220
Tarbetuks muutunud seadmete utiliseerimine kasutajate eramajapidamistes Euroopa
Liidus ............................................................................................................................... 221
Keemilised ained ............................................................................................................. 221
Materjalide ohutuskaardid (MSDS) .................................................................................. 221
Lisateave ......................................................................................................................... 222

Vastavusdeklaratsioon ..................................................................................................................... 223

Vastavusdeklaratsioon ..................................................................................................... 223

Ohutusnõuded .................................................................................................................................. 224

ETWW

ix

background image

Laseri ohutus ................................................................................................................... 224
Kanada DOC-määrused .................................................................................................. 224
VCCI-ohutusnõue (Jaapan) ............................................................................................. 224
Voolujuhtme ohutusnõue (Jaapan) .................................................................................. 224
EMI-ohutusnõue (Korea) ................................................................................................. 224
Laseri ohutusnõue Soome jaoks ..................................................................................... 224
Koostisosade tabel (Hiina) ............................................................................................... 226

Tähestikuline register ..................................................................................................................................... 227

x

ETWW

background image

1