HP LaserJet P4510 Printer series - Toetatavad võrguprotokollid

background image

Toetatavad võrguprotokollid

Toode toetab TCP/IP-võrguprotokolli, mis on kõige laialdasemalt kasutatav ja aksepteeritav
võrguprotokoll. Paljud võrguteenused kasutavad seda protokolli. Järgnevates tabelites on esitatud
loendid toetatavatest võrguteenustest ja protokollidest.

Tabel 5-1

Printimine

Teenuse nimi

Kirjeldus

port9100 (Otserežiim)

Prinditeenus

Reaprinteriprotokoll (LPD)

Prinditeenus

Tabel 5-2

Võrguseadme avastus

Teenuse nimi

Kirjeldus

SLP (Service Location Protocol)

Seadme avastusprotokoll, kasutatakse võrguseadmete
leidmiseks ja konfigureerimiseks. Kasutavad eelkõige
Microsoftil baseeruvad programmid.

Bonjour

Seadme avastusprotokoll, kasutatakse võrguseadmete
leidmiseks ja konfigureerimiseks. Kasutavad põhiliselt Apple
Macintoshil baseeruvad programmid.

Tabel 5-3

Sõnumside ja haldus

Teenuse nimi

Kirjeldus

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

Võimaldab veebibrauseritel suhelda sisseehitatud
veebiserveriga.

EWS (embedded Web server)

Võimaldab teil hallata printerit veebibrauseri kaudu.

SNMP (Simple Network Management Protocol)

Kasutavad võrgurakendused printeri haldamiseks. Toetatakse
SNMP v1 ja standardi MIB-II (Management Information Base)
objekte.

Tabel 5-4

IP-adresseerimine

Teenuse nimi

Kirjeldus

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Automaatseks IP-aadressi määramiseks. DHCP-server annab
printerile IP-aadressi. Üldiselt ei ole vaja DHCP serveri

ETWW

Võrgu konfiguratsioon

65

background image

Teenuse nimi

Kirjeldus

kasutamisel IP-aadressi küsimisel mingit kasutajapoolset
tegutsemist.

BOOTP (Bootstrap Protocol)

Automaatseks IP-aadressi määramiseks. BOOTP annab
printerile IP-aadressi. Nõuab administraatorilt printeri MAC-
riistvara-aadressi sisestamist BOOTP-serverisse, et printer
saaks sellest serverist IP-aadressi.

Automaatne IP

Automaatseks IP-aadressi määramiseks. Kui pole ei DHCP-
ega BOOTP-serverit, kasutab seade seda teenust unikaalse
IP-aadressi genereerimiseks.