HP LaserJet P4510 Printer series - IPv6 TCP/IP parameetrite käsitsi konfigureerimine juhtpaneeli kaudu

background image

IPv6 TCP/IP parameetrite käsitsi konfigureerimine juhtpaneeli kaudu

Lisaks sisseehitatud veebiserveri kasutamisele võite määrata IPv6 aadressi ka juhtpaneeli menüüst.

1.

Vajutage

Menu (Menüü)

.

2.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile CONFIGURE DEVICE (SEADME KONFIGUREERIMINE) ja
seejärel vajutage

OK

.

3.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile I/O (sisend/väljund) ja seejärel vajutage

OK

.

4.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile EMBEDDED JETDIRECT MENU (SISSEEHITATUD
JETDIRECTI MENÜÜ)
ja seejärel vajutage

OK

.

5.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile TCP/IP ja seejärel vajutage

OK

.

ETWW

Võrgu konfiguratsioon

67

background image

6.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile IPV6 SETTINGS (IPV6 SEADED) ja seejärel vajutage

OK

.

7.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile ADDRESS (AADRESS) ja seejärel vajutage

OK

.

8.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile MANUAL SETTINGS (KÄSITSI SEADED) ja seejärel vajutage

OK

.

9.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile ENABLE (VÕIMALDA) ja seejärel vajutage

OK

.

10.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile ADDRESS (AADRESS) ja seejärel vajutage

OK

.

11.

Kasutage numbriklahvistikku või vajutage üles-noolt või alla-noolt , et sisestada aadress.
Vajutage nuppu

OK

.

MÄRKUS.

Kui kasutate nooleklahve, peate iga numbri sisestamise järel vajutama

OK

.

12.

Vajutage

Menu (Menüü)

, et naasta Valmis olekusse.