HP LaserJet P4510 Printer series - Lähtestamise alammenüüd

background image

Lähtestamise alammenüüd

Kasutage seda alammenüüd, et taastada vaikeseaded ning muuta näiteks uinakurežiimi vms
seadeid.

Element

Väärtused

Seletus

RESTORE FACTORY
SETTINGS (TEHASE
SÄTETE TAASTAMINE)

Puudub valitav väärtus.

Viib läbi lihtsa lähtestamise ja taastab enamiku tehase (vaike-)
ja võrguseadetest. See element puhastab ka aktiivse S/V
sisendpuhvri.

ETTEVAATUST.

Tehase seadete taastamine prinditöö ajal,

tühistab prinditöö.

SLEEP MODE
(UINAKUREŽIIM)

ON (SEES)

OFF (VÄLJAS)

Lülitab uinakurežiimi sisse või välja. Uinakurežiimi kasutamine
pakub järgmisi eeliseid:

Minimeerib voolutarvet siis, kui printer on jõudeolekus.

Vähendab printeri elektrooniliste komponentide kulumist
(lülitab välja näidiku valgustuse, kuid näidik on siiski
loetav).

Printer väljub automaatselt uinakurežiimist siis, kui sinna saata
prinditöö, vajutada nuppu juhtpaneelil, avada salv või avada
ülemine kaas.

Võite seada ajavahemiku, kui kaua on printer jõudeolekus
enne, kui ta siseneb uinakurežiimi.

Vaikeseade on ON (SEES).

Tabel 2-1

Sisseehitatud Jetdirecti ja EIO <X> Jetdirecti menüüd (järg)

36

Peatükk 2 Juhtpaneel

ETWW