HP LaserJet P4510 Printer series - S/V alammenüü

background image

S/V alammenüü

Elemendid S/V (sisend/väljund) menüüs mõjutavad printeri ja arvuti vahelist andmevahetust. Kui
printeris on sisseehitatud HP Jetdirecti prindiserver, võite konfigureerida põhilised võrgu parameetrid,
kasutades seda alammenüüd. Võite konfigureerida neid ja teisi parameetreid kasutades HP Web
Jetadmini või sisseehitatud veebiserverit.

Element

Väärtused

Seletus

I/O TIMEOUT (S/V AJA
LÕPP)

5 kuni 300

Valige S/V ooteaeg sekundites.

Kasutage seda seadet, et kohandada ooteaeg parima
jõudluse jaoks. Kui teiste portide andmed on teie prinditöö
keskel, siis pikendage ooteaega.

Vaikeseade on 15.

EMBEDDED JETDIRECT
MENU (SISSEEHITATUD
JETDIRECTI MENÜÜ)

EIO <X> JETDIRECT MENU
(EIO <X> JETDIRECTI
MENÜÜ)

Valikute nimekiri on toodud järgnevas tabelis.

ETWW

Configure Device (Konfigureeri seadet)

29

background image

MÄRKUS.

Järgnevas tabelis on tähistatud kõik vaikeseaded tärniga (*).

Tabel 2-1

Sisseehitatud Jetdirecti ja EIO <X> Jetdirecti menüüd

Menüüelement

Alammenüüelement

Alammenüüelement

Väärtused ja kirjeldus

TCP/IP

ENABLE (VÕIMALDA)

OFF (VÄLJAS): Blokeerige TCP/IP protokoll.

ON (SEES)*: Lubage TCP/IP protokoll.

HOST NAME (HOSTI
NIMI)

Tärkidest koosnev string, kuni 32 sümbolit, mida
kasutatakse printeri identifitseerimiseks. See nimi
kuvatakse nimekirjas HP Jetdirecti
konfiguratsioonilehel. Vaikimisi hosti nimi on
NPIxxxxxx, kus xxxxxx on 6 viimast numbrit
lokaalvõrgu riistvara aadressist (MAC-aadressist).

IPV4 SETTINGS (IPV4
SEADED)

CONFIG METHOD
(KONFIG. MEETOD)

Määrab meetodi, mille järgi konfigureeritakse TCP/
IPv4 parameetrid HP Jetdirect prindiserveris.

BOOTP: Kasutage BootP-d (alglaaduri protokolli), et
BootP server konfigureeriks automaatselt.

DHCP*: Kasutage DHCP-d (dünaamilise
hostikonfiguratsiooni protokolli), et DHCPv4 server
konfigureeriks automaatselt.

AUTO IP (AUTOMAATNE IP): Kasutage automaatset
IPv4 lokaalvõrgu adresseerimist. Printerile määratakse
automaatselt IP aadress, mis on vormingus
169.254.x.x.

MANUAL (KÄSITSI): Kasutage MANUAL SETTINGS
(KÄSITSI SEADED)
menüüd TCP/IPv4 parameetrite
konfigureerimiseks.

MANUAL SETTINGS
(KÄSITSI SEADED)

(Saadaval ainul siis, kui CONFIG METHOD (KONFIG.
MEETOD)
on seatud MANUAL (KÄSITSI))
Konfigureerige parameetreid otse printeri juhtpaneelilt:

IP ADDRESS (IP-AADRESS): Printeri unikaalne IP
aadress, kus n on väärtus 0-st 255-ni.

SUBNET MASK (ALAMVÕRGU MASK): Printeri
alamvõrgu mask, kus m on väärtus 0-st 255-ni.

DEFAULT GATEWAY (VAIKEVÕRGUVÄRAV):
Teiste võrkudega suhtlemise jaoks kasutatava
võrguvärava või ruuteri IP aadress.

DEFAULT IP (VAIKE-IP)

Kui prindiserver ei ole võimeline võrgust TCP/IP
ümberkonfigureerimise ajal IP aadressi hankima,
vahetage IP aadressi seade vaikeseade vastu
(näiteks, kui käsitsi konfigureeritud kasutama BootP-d
või DHCP-d).

AUTO IP (AUTOMAATNE IP): Lokaalvõrgu IP
aadress 169.254.x.x on seatud.

LEGACY (PÄRAND): Aadress 192.0.0.192 on seatud
samalaadselt vanematele HP Jetdirect printeritele.

PRIMARY DNS
(PEAMINE DNS)

Määrake primaarse DNS-serveri IP-aadress (n.n.n.n).

SECONDARY DNS
(ALAM-DNS)

Määrake sekundaarse DNS-serveri IP-aadress
(n.n.n.n).

30

Peatükk 2 Juhtpaneel

ETWW

background image

Menüüelement

Alammenüüelement

Alammenüüelement

Väärtused ja kirjeldus

IPV6 SETTINGS (IPV6
SEADED)

ENABLE (VÕIMALDA)

Kasutage seda elementi, et keelata või lubada
prindiserveril IPv6 kasutamine.

OFF (VÄLJAS)*: IPv6 on keelatud.

ON (SEES): IPv6 on lubatud.

ADDRESS (AADRESS)

Kasutage seda elementi, et määrata IPv6 aadress
käsitsi.

MANUAL SETTINGS (KÄSITSI SEADED): Kasutage
MANUAL SETTINGS (KÄSITSI SEADED) menüüd, et
lubada ja käsitsi konfigureerida TCP/ IPv6 aadress.

ENABLE (VÕIMALDA): Valige see element ja valige
ON (SEES), et lubada käsitsi konfigureerimine või OFF
(VÄLJAS)
, et keelata käsitsi konfigureerimine.

ADDRESS (AADRESS): Kasutage seda elementi, et
sisestada 32-kohaline kuueteistkümnendik süsteemis
IPv6 aadress, mis kasutab kooloniga
kuueteistkümnendsüntaksit.

DHCPV6 POLICY
(DHCPV6 POLIITIKA)

ROUTE SPECIFIED (TÄPUSTATUD MARSRUUT):
Ruuteri poolt määratakse olekuga automaatse
konfiguratsiooni meetod, mida prindiserver kasutab.
Ruuter määrab, kas prindiserver hangib oma aadressi,
konfiguratsiooniinfo või mõlemad DHCPv6 serverist.

ROUTER UNAVAILABLE (RUUTER EI OLE
SAADAVAL)
: Kui ruuter ei ole saadaval, siis peaks
prindiserver proovima hankida oma
olekukonfiguratsiooni DHCPv6 serverist.

ALWAYS (ALATI): Olenemata sellest, kas ruuter on
saadaval, proovib prindiserver alati hankida oma
olekukonfiguratsiooni DHCPv6 serverist.

PRIMARY DNS
(PEAMINE DNS)

Kasutage seda elementi, et määrata IPv6 aadress
primaarsele DNS-serverile, mida prindiserver peaks
kasutama.

SECONDARY DNS
(ALAM-DNS)

Kasutage seda elementi, et määrata IPv6 aadress
sekundaarsele DNS-serverile, mida prindiserver peaks
kasutama.

Tabel 2-1

Sisseehitatud Jetdirecti ja EIO <X> Jetdirecti menüüd (järg)

ETWW

Configure Device (Konfigureeri seadet)

31

background image

Menüüelement

Alammenüüelement

Alammenüüelement

Väärtused ja kirjeldus

PROXY SERVER
(PUHVERSERVER)

Määrab proksiserveri, mida kasutavad printerisse
sisseehitatud rakendused. Proksiserverit kasutavad
tavaliselt võrgukliendid Internetti pääsemiseks. See
puhverdab veebilehti ja pakub klientidele
lisaturvalisust.

Proksiserveri määramiseks sisestage selle IPv4
aadress või täielik domeeninimi. Nimi võib koosneda
kuni 255-st oktetist.

Mõnede võrkude puhul peate proksiserveri aadressi
jaoks võtma ühendust oma Interneti-teenuse
pakkujaga.

PROXY PORT
(PUHVERPORT)

Sisestage pordi number, mida proksiserver kasutab
klientidele teenuse pakkumiseks. Pordi number
määrab pordi, mis on reserveeritud teie võrgus
proksiliikluseks ja võib olla suvaline väärtus 0-st kuni
65 535-ni.

IDLE TIMEOUT
(JÕUDEAJA LÕPP)

IDLE TIMEOUT (JÕUDEAJA LÕPP): Ajavahemik
sekundites, pärast mida jõudeolekus TCP
prindiandmete ühendus suletakse (vaikimisi on see
270 sekundit, 0 keelab ooteaja).

IPX/SPX

ENABLE (VÕIMALDA)

OFF (VÄLJAS): Keelake IPX/SPX protokoll.

ON (SEES)*: Lubage IPX/SPX protokoll.

FRAME TYPE (RAAMI
TÜÜP)

Valib raami tüübi seade teie võrgus.

AUTO (AUTOMAAT): Seab ja limiteerib automaatselt
raami tüübi esimesele avastatule.

EN_8023, EN_II, EN_8022, ja EN_SNAP: Raami tüübi
valikud Ethernet-võrkudes

APPLETALK

ENABLE (VÕIMALDA)

OFF (VÄLJAS): Keelake AppleTalki protokoll.

ON (SEES)*: Lubage AppleTalki protokoll.

DLC//LLC

ENABLE (VÕIMALDA)

OFF (VÄLJAS): Keelake DLC/LLC protokoll.

ON (SEES)*: Lubage DLC/LLC protokoll.

Tabel 2-1

Sisseehitatud Jetdirecti ja EIO <X> Jetdirecti menüüd (järg)

32

Peatükk 2 Juhtpaneel

ETWW

background image

Menüüelement

Alammenüüelement

Alammenüüelement

Väärtused ja kirjeldus

SECURITY (TURVE)

PRINT SEC PAGE
(PRINDI
TURVASEADETE
LEHEKÜLG)

YES (JAH): Prindib lehekülje, millel kirjas HP Jetdirect
prindiserveris kehtivad turbeseaded.

NO (EI)*: Turbeseadete lehekülge ei prindita.

SECURE WEB (VEEBI
TURVAMINE)

Konfiguratsioonihalduse jaoks määrake, kas
sisseehitatud veebiserver aktsepteerib
andmevahetust, kasutades ainult HTTPS (Secure
HTTP) protokolli või nii HTTP kui ka HTTPS protokolle.

HTTPS Vajalik: Turvalise, krüpteeritud
andmevahetuse jaoks on aktsepteeritud ainult HTTPS
ligipääs. Prindiserver kuvatakse kui turvaline veebileht.

HTTP/HTTPS valikuline: Lubatud on ligipääs nii
HTTP- kui HTTPS-protokolle kasutades.

IPSEC (IP-TURVE)

Määrake prindiserveri IPseci või tulemüüri olek.

KEEP (HOIA): IPseci/tulemüüri olek jääb samaks, mis
hetkel seadistatud.

DISABLE (BLOKEERI): IPseci/tulemüüri töö on
prindiserveris keelatud.

RESET SECURITY
(TURBE
LÄHTESTAMINE)

Määrake, kas kehtivad prindiserveri turbeseaded
salvestatakse või lähtestatakse tehase
vaikeseadeteks.

NO (EI)*: Kehtivad turbeseaded säilitatakse.

YES (JAH): Turbeseaded lähtestatakse ja kõik
kasutaja tehtud muudatused asendatakse tehase
vaikeseadetega.

DIAGNOSTICS
(DIAGNOSTIKA)

EMBEDDED TESTS
(SISSEEHITATUD
TESTID)

Selles menüüs on testid, mis aitavad diagnoosida
võrguriistvara või TCP/IP võrgu ühendusprobleeme.

Sisseehitatud testid aitavad tuvastada, kas võrgurike
on printerisisene või -väline. Kasutage sisseehitatud
testi, et kontrollida prindiserveri riistvara ja
kommunikatsiooniradasid. Pärast testi valimist,
lubamist ja teostamise aja määramist, peate testi
käivitamiseks valima EXECUTE (TEOSTA).

Olenevalt teostamise ajast, jooksevad testid, kuni
printer lülitatakse välja või kuni esineb viga, ning
prinditakse diagnostikalehekülg.

LAN HW TEST

ETTEVAATUST.

Selle sisseehitatud testi

jooksutamine kustutab teie TCP/IP konfiguratsiooni.

See test teeb sisemise tagasiside testi. Sisemine
tagasiside test saadab ja võtab vastu pakette ainult
sisemise võrguriistvara siseselt. Väliseid edastusi
võrku ei tehta.

Valige testi läbiviimiseks YES (JAH) või sellest
loobumiseks NO (EI).

HTTP TEST

See test kontrollib HTTP tööd, võttes printerist vastu
eelnevalt määratletud lehekülgi, ning testib
sisseehitatud veebiserverit.

Tabel 2-1

Sisseehitatud Jetdirecti ja EIO <X> Jetdirecti menüüd (järg)

ETWW

Configure Device (Konfigureeri seadet)

33

background image

Menüüelement

Alammenüüelement

Alammenüüelement

Väärtused ja kirjeldus

Valige testi läbiviimiseks YES (JAH) või sellest
loobumiseks NO (EI).

SNMP-TEST

See test kontrollib SNMP andmevahetuse tööd
pöördudes printeri eelnevalt määratud SNMP
objektide poole.

Valige testi läbiviimiseks YES (JAH) või sellest
loobumiseks NO (EI).

DATA PATH TEST
(ANDMERAJA TEST)

See test aitab tuvastada andmeraja ja rikkumise
probleeme HP Postscript level 3 emuleerimisega
printeril. See saadab printerisse eelnevalt loodud PS
faili. Kuna test toimub ilma paberita, siis faili ei prindita.

Valige testi läbiviimiseks YES (JAH) või sellest
loobumiseks NO (EI).

SELECT ALL TESTS
(VALI KÕIK TESTID)

Valige see element, et viia läbi kõik sisseehitatud
testid. Valige YES (JAH), et viia läbi kõik testid, või
valigeNO (EI), nendest loobumiseks.

EXECUTION TIME [H]
(TEOSTAMISE AEG [H])

Kasutage seda elementi, et määrata sisseehitatud
testide läbiviimise pikkus tundides. Võite valida
väärtuse 1-st kuni 60-ne tunnini. Kui valite nulli (0), siis
toimub testimine katkematult vea esinemiseni või
printeri väljalülitamiseni.

HTTP, SNMP, ja andmeraja testidest kogutud info
prinditakse pärast testide lõpetamist.

EXECUTE (TEOSTA)

NO (EI)*: Ärge käivitage valitud teste.

YES (JAH): Käivitage valitud testid.

PING TEST
(PINGIMISTEST)

Seda testi kasutatakse võrgukommunikatsiooni
kontrollimiseks. See test saadab võrgu kaughostile
liinitaseme pakette ning ootab seejärel sobivat vastust.

DEST TYPE (SIHTKOHA
TÜÜP)

Määrake, kas sihtseade kasutab IPv4 või IPv6
protokolli.

DEST IPV4 (SIHTKKOHT
IPV4)

Sisestage IPv4 aadress.

DEST IPV6 (SIHTKOHT
IPV6)

Sisestage IPv6 aadress.

PACKET SIZE (PAKETI
SUURUS)

Määrake iga kaughostile saadetava paketi suurus
baitides. Minimaalne on 64 (vaikimisi) ja maksimaalne
on 2048.

TIMEOUT (OOTEAEG)

Määrake kaughostilt vastuse ootamise ajavahemik
sekundites. Vaikeväärtus on 1 ja maksimaalne on 100.

COUNT (LOEND)

Määrake selle testi jaoks saadetavate pingimistesti
pakettide arv. Valige väärtus 1-st 100-ni. Et määrata
katkematu testimine, valige 0.

PRINT RESULTS
(PRINDITULEMUSED)

Kui määrasite katkematu pingimistesti, siis võite valida,
kas soovite tulemusi printida. Valige YES (JAH), et
tulemused printida. Kui valite NO (EI) (vaikimisi), siis
tulemusi ei prindita.

Tabel 2-1

Sisseehitatud Jetdirecti ja EIO <X> Jetdirecti menüüd (järg)

34

Peatükk 2 Juhtpaneel

ETWW

background image

Menüüelement

Alammenüüelement

Alammenüüelement

Väärtused ja kirjeldus

EXECUTE (TEOSTA)

Määrake, kas pingimistest tuleks käivitada. Valige YES
(JAH)
, et test käivitada või NO (EI), et seda mitte teha.

PING RESULTS
(PINGIMISTULEMUSED)

Kasutage seda elementi, et vaadata pingimistesti
olekut ja tulemusi, kasutades juhtpaneeli näidikut.

PACKETS SENT
(SAADETUD PAKETTE)

Kuvab pakettide arvu (0-65 535), mis saadeti
kaughostile, alates viimase testi alustamisest või
lõpetamisest.

PACKETS RECEIVED
(SAADUD PAKETTE)

Kuvab pakettide arvu (0-65 535), mis võeti kaughostilt
vastu, alates viimase testi alustamisest või
lõpetamisest.

PERCENT LOST (KADU
PROTSENTIDES)

Kuvab kaughostile saadetud vastuseta jäänud
pakettide osa protsentides, alates viimase testi
alustamisest või lõpetamisest.

RTT MIN (MIN EDASI-
TAGASI SAATMISE
AEG)

Kuvab pakettide minimaalse tuvastatud aja (RTT),
alates 0-st kuni 4096 millisekundini, mis kulub paketi
saatmisest kuni vastuseni.

RTT MAX (MAX EDASI-
TAGASI SAATMISE
AEG)

Kuvab pakettide maksimaalse tuvastatud aja (RTT),
alates 0-st kuni 4096 millisekundini, mis kulub paketi
saatmisest kuni vastuseni.

RTT AVERAGE
(KESKMINE EDASI-
TAGASI SAATMISE
AEG)

Kuvab pakettide keskmise tuvastatud aja (RTT), alates
0-st kuni 4096 millisekundini, mis kulub paketi
saatmisest kuni vastuseni.

PING IN PROGRESS
(PINGIB)

Näitab, kas pingimistest parajasti käib. YES (JAH)
näitab, et test on parajasti pooleli ja NO (EI) näitab, et
test on lõpetatud või seda ei tehtud.

REFRESH
(VÄRSKENDA)

Kui vaatate pingimistesti tulemusi, siis see element
värskendab pingimistesti andmeid hetketulemustega.
Valige YES (JAH) andmete värskendamiseks või NO
(EI) olemasolevate andmete säilitamiseks.
Automaatne värskendamine toimub siis, kui menüü
ooteaeg saab läbi või siis, kui naasete käsitsi
põhimenüüsse.

LINK SPEED (LIINI
KIIRUS)

Liini

kiirus

ja

prindiserveri kommunikatsioonirežiim

peavad vastama võrgu omadele. Saadaval olevad
seaded olenevad printerist ja paigaldatud
prindiserverist. Valige üks järgmistest liini
konfiguratsiooniseadetest:

ETTEVAATUST.

Kui muudate liini seadet, võib

võrguühendus prindiserveri ja võrguseadme vahel
katkeda.

AUTO (AUTOMAAT)*: Prindiserver kasutab
automaatkätlust, et häälestada end automaatselt
suurima lubatud liini kiiruse ja võrgu
kommunikatsioonirežiimi järgi. Kui automaatkätlus
nurjub, siis seatakse, olenevalt jaoturi või
kommutaatori tuvastatud kiirusest, liini kiiruseks
100TX POOLIK või 10TX POOLIK. (1000T
pooldupleks valik ei ole toetatud.)

10T HALF (10T POOLIK): 10 Mbit/s, pooldupleks-
talitlus.

Tabel 2-1

Sisseehitatud Jetdirecti ja EIO <X> Jetdirecti menüüd (järg)

ETWW

Configure Device (Konfigureeri seadet)

35

background image

Menüüelement

Alammenüüelement

Alammenüüelement

Väärtused ja kirjeldus

10T FULL (10T TÄIELIK): 10 Mbit/s, täisdupleks-
talitlus.

100TX HALF (100TX POOLIK): 100 Mbit/s,
pooldupleks-talitlus.

100TX FULL (100TX TÄIELIK): 100 Mbit/s,
täisdupleks-talitlus.

100TX AUTO (100TX AUTOMAATNE): Piirab
automaatkätluse maksimaalsele liinikiirusele 100 Mbit/
s.

1000TX FULL (1000TX TÄIELIK): 1000 Mbit/s,
täisdupleks-talitlus.

PRINT PROTOCOLS
(PRINDI
PROTOKOLLID)

Kasutage seda elementi, et printida lehekülg, milles
kirjas järgmiste protokollide konfiguratsioon: IPX/SPX,
Novell NetWare, AppleTalk, DLC/LLC.