HP LaserJet P4510 Printer series - Retrieve Job (Hangi töö)

background image

Retrieve Job (Hangi töö)

See menüü annab loendi printeris talletatud töödest ja ligipääsust kõikidele tööde talletamise
funktsioonidele. Te saate printida või kustuda need tööd printeri juhtpaneelilt. See menüü ilmub juhul,
kui printeri põhimälu on vähemalt 80 MB. Vt

Kasutage töö talletamise funktsioone lk 95

lisateavet selle

menüü kasutamise kohta.

MÄRKUS.

Printeri väljalülitamisel kustutatakse kõik salvestatud tööd, kui ei ole paigaldatud täiendavat

kõvaketast.

MÄRKUS.

Vajutage kaustanuppu

otse sellesse menüüsse sisenemiseks.

Element

Alamelement

Väärtused

Seletus

USER NAME
(KASUTAJANIMI)

ALL JOBS (WITH PIN)
(KÕIK PIN-IGA TÖÖD)

PRINT (PRINDI)

DELETE (KUSTUTA)

USER NAME (KASUTAJANIMI): Töö saatnud
isiku nimi.

PRINT (PRINDI): Valitud töö prinditakse
pärast PIN-i valimist.

COPIES (EKSEMPLARID): Prinditavate
eksemplaride arvu valimine (1 - 32000).

DELETE (KUSTUTA): Kustutab printerist
valitud tööd pärast PIN-i sisestamist.

ALL JOBS (NO PINS)
(KÕIK ILMA PIN-ITA
TÖÖD)

PRINT (PRINDI)

DELETE ALL JOBS
(KUSTUTA KÕIK
TÖÖD)

PRINT (PRINDI): Valitud töö prinditakse.

DELETE (KUSTUTA): Printerist
kustutatakse kõik tööd. Printer viipab teile
tegevuse kinnitamise kohta enne töö
kustutamist.

16

Peatükk 2 Juhtpaneel

ETWW