HP LaserJet P4510 Printer series - Kustutage talletatud töö

background image

Kustutage talletatud töö

Kui saadate printerisse talletatud töö, siis printer kirjutab varasemad sama kasutajanimega ja töö
nimega tööd üle. Kui sama kasutajanime ja töö nimega töid ei ole ning printer vajab lisaruumi, võib ta
kustutada ka teisi töid, alustades kõige vanemast. Te võite muuta talletatavate tööde arvu RETRIEVE
JOB (HANGI TÖÖ)
menüüs printeri juhtpaneelil.

Tööd saab kustutada nii juhtpaneeli, sisseehitatud veebiserverit kui ka HP Web Jetadmini kasutades.
Töö kustutamiseks juhtpaneeli abil toimige järgmiselt:

MÄRKUS.

Võite vajutada kausta nuppu

, et minna otse RETRIEVE JOB (HANGI TÖÖ) menüüsse

ja alustada protseduuri sammust 3.

1.

Vajutage

Menu (Menüü)

.

2.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile RETRIEVE JOB (HANGI TÖÖ) ja seejärel vajutage

OK

.

3.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile oma kasutajanimi ja vajutage

OK

.

4.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile töö nimi ja vajutage

OK

.

5.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile DELETE (KUSTUTA) ja seejärel vajutage

OK

.

6.

Kui töö nõuab PIN-i, siis kasutage numbriklahvistikku või vajutage üles-noolt või alla-noolt , et
sisestada PIN, ja vajutage

OK

.

MÄRKUS.

Kui kasutate üles-noolt või alla-noolt PIN-i sisestamiseks, siis vajutage iga numbri

järel

OK

.

7.

Vajutage

OK

töö kustutamise kinnitamiseks.

96

Peatükk 7 Kasutage printeri funktsioone

ETWW

background image

8