HP LaserJet P4510 Printer series - Klammerdage dokumente

background image

Klammerdage dokumente

Kui te ei saa programmist või printeridraiverist klammerdajat valida, valige see printeri juhtpaneelilt.

Võib-olla peate printeridraiverit seadistama, et see tunneks ära valikulise klammerdaja/virnastaja. Peate
selle sätte määrama ainult üks kord. Detailsema informatsiooni leiate printeridraiveri sidusspikrist.

Valige programmis klammerdaja (Windows)

1.

Klõpsake menüüs File (Fail) suvandit Print (Prindi) ja seejärel klõpsake Properties (Atribuudid).

2.

Tehke klõps Output (Väljastus) vahekaard rippnimekirjal, mis on Staple (Klammerdaja) all ja
klõpsake One Staple Angled (Üks klamber diagonaalis).

Valige programmis klammerdaja (Macintosh)

1.

Klõpsake menüüs File (Fail) suvandit Print (Prindi) ja seejärel valige prindisuvandite hulgast
Finishing (Viimistlemine).

2.

Valige dialoogiboksis Output Destination (Väljastuse sihtkoht) suvand Stapler (Klammerdaja).

3.

Valige dialoogiboksis Stapler (Klammerdaja) klammerdamisviis.

Valige klammerdaja juhtpaneelilt

1.

Vajutage nuppu

Menu

(Menüü) .

2.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile CONFIGURE DEVICE (Konfigureeri seade) ja seejärel
vajutage

OK

.

3.

Vajutage üles-noolt , et tõsta esile STAPLER/STACKER (KLAMMERDAJA/VIRNASTAJA) ja
vajutage

OK

.

4.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile STAPLES (KLAMBRID) ja vajutage

OK

.

5.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile ONE-LEFT ANGLED (ÜKS VASAKUL DIAGONAALIS) ja
vajutage

OK

.

MÄRKUS.

Juhtpaneelilt klammerdaja valimine vahetab vaikimisi seade STAPLES (KLAMBRID)

seade vastu. On võimalik, et klammerdatakse kõik prinditööd. Siiski, juhtpaneelil tehtud muudatused
alistuvad alati prindidraiveris tehtud muudatustele.

94

Peatükk 7 Kasutage printeri funktsioone

ETWW