HP LaserJet P4510 Printer series - Määrake äratuse aeg

background image

Määrake äratuse aeg

1.

Vajutage

Menu (Menüü)

.

2.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile CONFIGURE DEVICE (SEADME KONFIGUREERIMINE) ja
seejärel vajutage

OK

.

3.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile SYSTEM SETUP (SÜSTEEMI SEADISTUS) ja seejärel
vajutage

OK

.

4.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile WAKE TIME (ÄRATUSE AEG) ja seejärel vajutage

OK

.

5.

Vajutage üles-noolt või alla-noolt , et valida nädalapäev ja vajutage

OK

.

6.

Vajutage alla-noolt , et valida CUSTOM (KOHANDA) ning vajutage

OK

.

7.

Kasutage numbriklahvistikku või vajutage üles-noolt või alla-noolt , et valida tund ja vajutage

OK

.

8.

Kasutage numbriklahvistikku või vajutage üles-noolt või alla-noolt , et valida minutid ja vajutage

OK

.

9.

Vajutage üles-noolt või alla-noolt , et valida AM (enne lõunat) või PM (pärast lõunat) ja vajutage

OK

.

10.

Vajutage

OK

, et valida APPLY TO ALL DAYS (RAKENDA KÕIGIL PÄEVADEL).

11.

Vajutage üles-noolt või alla-noolt , et valida YES (JAH) või NO (EI) ja vajutage

OK

.

12.

Kui valite NO (EI), vajutage üles-noolt või alla-noolt , et seada WAKE TIME (ÄRATUSE
AEG)
teiste nädalapäevade jaoks ning vajutage

OK

iga valiku kinnitamiseks.

13.

Vajutage

Menu (Menüü)

.

ETWW

Kokkuhoiu seaded

93