HP LaserJet P4510 Printer series - Uinaku viivitus

background image

Uinaku viivitus

Reguleeritav uinakurežiimi funktsioon vähendab voolutarvet siis, kui printer on olnud pikemat aega
passiivne. Te võite määrata ajavahemiku, mille järel siseneb printer uinakurežiimi, ühele järgmistest
seadetest.

MÄRKUS.

Kui printer on uinakurežiimis, siis ta ekraan tumeneb. See režiim ei mõjuta printeri

soojenemisaega.