HP LaserJet P4510 Printer series - HP Printer Utility funktsioonid

background image

HP Printer Utility funktsioonid

HP Printer Utility koosneb lehekülgedest, mida avate loendi Configuration Settings
(Konfiguratsiooniseaded) klõpsamisega. Järgmine tabel kirjeldab nendelt lehekülgedelt teostatavaid
toiminguid.

Element

Kirjeldus

Configuration Page
(Konfiguratsioonilehekülg)

Prindib konfiguratsioonilehekülje.

Supplies Status (Tarvikute olek) Näitab seadme tarvikute olekut ja annab Interneti-põhise tellimise lingid.

HP Support (HP tugi)

Annab ligipääsu tehnoabile, Interneti-põhisele tarvikute tellimisele, võrgus
registreerimisele ning taaskasutust ja tagastust puudutavale teabele.

File Upload (Failide
üleslaadimine)

Edastab failid arvutist seadmesse.

Upload Fonts (Fontide
üleslaadimine)

Edastab fondifailid arvutist seadmesse.

Firmware Update (Püsivara
värskendus)

Edastab püsivara failid arvutist seadmesse.

Duplex Mode (Dupleksrežiim)

Lülitab sisse automaatse kahepoolse printimisrežiimi.

Economode & Toner Density
(Säästurežiim ja tooneri
tihedus)

Lülitab sisse säästurežiimi tooneri säästmiseks või reguleerib tooneri tihedust.

Resolution (Eraldusvõime)

Muudab eraldusvõime seadeid, sh eraldusvõime parandustehnoloogia seadet.

56

Peatükk 4 Kasutage printerit Macintoshiga

ETWW

background image

Element

Kirjeldus

Lock Resources (Ressursside
lukustamine)

Lukustab või avab mälutooted, nt kõvaketta.

Stored Jobs (Salvestatud tööd)

Haldab seadme kõvakettale salvestatud prinditöid.

Trays Configuration (Salvede
konfigureerimine)

Muudab salve vaikeseadeid.

IP-seaded

Muudab seadme võrguseadeid ja annab ligipääsu sardveebiserverile.

Bonjouri seaded

Pakub võimalust Bonjouri tuge sisse või välja lülitada või muuta seadme võrgus loetletud
teenusenime.

Lisaseaded

Annab ligipääsu sardveebiserverile.

E-postihoiatused

Konfigureerib seadet saatma e-postiteatisi teatavate sündmuste korral.