HP LaserJet P4510 Printer series - HP LaserJeti prinditarvikud

background image

HP LaserJeti prinditarvikud

Kasutatud HP LaserJeti prindikassette on programmi HP Planet Partners kaudu lihtne tasuta tagastada
ja käitlusse anda. Kõigi uute HPLaserJeti prindikassettide ja tarvikute müügikomplektiga on kaasas
mitmekeelne programmijuhend. Kui tagastate ühe kasseti asemel korraga mitu kassetti, aitate
keskkonda veelgi rohkem säästa.

HP on pühendunud uuenduslike kõrgkvaliteetsete toodete ja keskkonnasäästlike teenuste pakkumisele,
alates tootekujundusest ja tootmisest ning lõpetades turustuse, kliendikasutuse ja korduvkasutusega.
Kui osalete programmis HP Planet Partners, kindlustame, et teie HP LaserJeti prindikassette
kasutatakse korduvalt, töödeldes need ümber taastuvplastiks ja metallideks uute toodete jaoks ning et
prügilatest kõrvaldatakse miljoneid tonne jäätmeid. Palun arvestage, et kassetti teile ei tagastata. Suur
tänu keskkonnasõbraliku käitumise eest!

MÄRKUS.

Kasutage seda tagastusmärgist ainult HP LaserJeti originaalprindikassettide

tagastamiseks. Palun ärge kasutage seda märgist HP tindikassettide, mitte-HP kassettide, uuesti
täidetud või uuesti toodetud kassettide ega garantiitagastuste puhul. Teavet HP tindikassettide
kasutamise kohta leiate

www.hp.com/recycle

.

ETWW

Keskkonnasõbralike toodete programm 219