HP LaserJet P4510 Printer series - Lisateave

background image

Lisateave

Keskkonnaalaste teemade kohta saate teavet järgmistest allikatest:

Toodete keskkonnaomaduste lehed selle ja paljude muude seostuvate HP toodete kohta

HP keskkonnakaitse programm

HP keskkonnajuhtimissüsteem

HP kasutatud toodete tagastus- ja käitlusprogramm

Materjalide ohutuskaardid

Külastage veebisaite

www.hp.com/go/environment

või

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/

environment

.

222 Lisa D Normatiivne teave

ETWW