HP LaserJet P4510 Printer series - Vastavusdeklaratsioon

background image

Vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsioon

vastavalt ISO/IEC 17050-1 ja EN 17050-1, DoC#: BOISB-0702-00-rel.1.0
Tootja nimi:

Hewlett-Packard Company

Tootja aadress:

11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

kinnitab, et toode

Toote nimetus:

HP LaserJet P4014 seeria, P4015 seeria ja P4515 seeria

Normatiivne mudelinumber

3)

:

BOISB-0702-00

Toote lisaseadmed:

KÕIK

Prindikassetid: CC364A /CC364X

vastab järgmistele tootespetsifikatsioonidele:

Ohutus:

IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (1. klassi laser-/LED-toode)
GB4943-2001

EMC
(elektromagnetiline
ühilduvus):

CISPR22:2005 / EN 55022:2006 - klass B

1)

EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
CFR-i 47. jaotise 15. osa, klass B

2)

/ ICES-003, väljaanne 4

GB9254-1998, GB17625.1-2003

Täiendav teave

Käesolev toode vastab EMC direktiivi 2004/108/EÜ ja madalpingedirektiivi 2006/95/EÜ nõuetele ning kannab CE-vastavusmärgist.

1) Toodet on testitud tüüpkonfiguratsioonis koos Hewlett-Packardi personaalarvutitega.

2) See seade vastab FCC eeskirjade 15. osas seadestatud nõuetele. Kasutamisel tuleb järgida kaht järgmist tingimust: (1) Seade ei tohi
põhjustada ohtlikke häireid ja (2) peab aktsepteerima kõik vastuvõetavad häired (sh häired, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid).

3) Toote identimise eesmärgil on tootel ka normatiivne mudelinumber. Seda numbrit ei tohiks segamini ajada toote nime või tootenumbri(te)
ga.

Boise, Idaho , USA

29. juuni, 2007

Ainult normatiivsete küsimuste puhul:

Euroopa kontakt:

Kohalik Hewlett-Packardi müügi- ja teenindusesindus või Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards
Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (FAX: +49-7031-14-3143),

http://www.hp.com/go/certificates

USA kontakt:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, , (Tel:
208-396-6000)

ETWW

Vastavusdeklaratsioon 223