HP LaserJet P4510 Printer series - Kohandatud paberiformaadid

background image

Kohandatud paberiformaadid

Selle tootega saab kasutada mitmesuguseid kohandatud paberiformaate. Toetatud kohandatud
formaadid on formaadid, mis vastavad selle tootega kasutatavale miinimum- ja maksimumformaadile,
kuid mida pole toetatud paberiformaatide tabelis esitatud. Toetatud kohandatud formaadi kasutamisel
määrake prindidraiveris kohandatud formaat ja sisestage paber seda formaati toetavasse söötesalve.

ETWW

Kohandatud paberiformaadid

75