HP LaserJet P4510 Printer series - Allikas

background image

Allikas

Et printida source (allika) järgi, valige salv, mille paberit printer kasutab. Kui valite salve, mis on
konfigureeritud tüübi või formaadi jaoks, mis ei vasta prinditööle, siis viipab printer enne printimise
alustamist, et täidaksite salve tüübi või formaadiga, mis vastavad prinditöös valitule. Kui täidate salve,
siis alustab printer printimist.