HP LaserJet P4510 Printer series - Paberi ja prindikandjate kasutamine

background image

Paberi ja prindikandjate kasutamine

Käesoleva tootega võib kasutada mitmesugust paberit ja muid prindikandjaid, mis vastavad selle
kasutusjuhendi nõuetele. Kui paber või prindikandja ei vasta toodud nõuetele, võib see põhjustada
järgmisi probleeme:

Kehv prindikvaliteet

Sagedased ummistused

Toote enneaegne kulumine, remondi vajamine

Parimate prinditulemuste saamiseks kasutage ainult HP kaubamärgiga paberit ja prindikandjaid, mis
on välja töötatud kasutamiseks laserprinterites või on korduskasutatavad. Ärge kasutage paberit ega
prindikandjaid, mis on mõeldud kasutamiseks tindiprinterites. Hewlett-Packard Company ei saa
soovitada teiste tootjate valmistatud kandjaid, kuna HP ei saa nende kvaliteeti kontrollida.

Võimalik, et paber vastab kõigile selles juhendis toodud nõuetele, kuid prindikvaliteet pole siiski
rahuldav. Põhjuseks võib olla vale käsitsemine, sobimatu temperatuur ja/või niiskus, samuti muud
asjaolud, mida Hewlett-Packard ei saa kontrollida.

ETTEVAATUST.

Hewlett-Packardi spetsifikatsioonile mittevastava paberi või prindikandja

kasutamine võib põhjustada printeri rikke, mille tõttu printerit tuleb remontida. Sellist remonti ei tehta
Hewlett-Packardi garantiitingimuste ega hoolduslepingute korras.

72

Peatükk 6 Paber- ja prindikandja

ETWW