HP LaserJet P4510 Printer series - Salve ja väljastussalve maht

background image

Salve ja väljastussalve maht

Salv või väljastussalv

Paberi tüüp

Tehnilised andmed

Arv

Salv 1

Paber ja kartong

Vahemik:

60 g/m

2

kuni 200 g/m

2

büroopaber

Maksimaalne virna kõrgus: 10
mm

Võrdne 100 lehe 75 g/m

2

büroopaberiga

Ümbrikud

Vähem kui 60 g/m

2

kuni 90 g/m

2

büroopaber

Kuni 10 ümbrikut

Sildid

Maksimaalne paksus 0,23 mm

Maksimaalne virna kõrgus: 10
mm

Lüümikud

Minimaalne paksus 0,13 mm

Maksimaalne virna kõrgus: 10
mm

2. salv ja valikulised 500-
lehelised salved

Paber ja kartong

Vahemik:

60 g/m

2

kuni 135 g/m

2

büroopaber

Võrdne 500 lehe 75 g/m

2

büroopaberiga

Sildid

Maksimaalne paksus 0,13 mm

Maksimaalne virna kõrgus: 54
mm

Lüümikud

Minimaalne paksus 0,13 mm

Maksimaalne virna kõrgus: 54
mm

Valikuline 1500 lehe salv

Paber

Vahemik:

60 g/m

2

kuni 135 g/m

2

büroopaber

Võrdne 1500 lehe 75 g/m

2

büroopaberiga

Valikuline ümbrikusöötur

Ümbrikud

Vähem kui 60 g/m

2

kuni 90 g/m

2

büroopaber

Kuni 75 ümbrikut

Standardne ülemine salv

Paber

Kuni 500 lehte 75 g/m

2

büroopaberit

Tagumine salv

Paber

Kuni 100 lehte 75 g/m

2

büroopaberit

Valikuline dupleksseade

Paber

Vahemik:

60 g/m

2

kuni 120 g/m

2

büroopaber

Valikuline virnastaja

Paber

Kuni 500 lehte 75 g/m

2

büroopaberit

Valikuline klammerdaja/
virnastaja

Paber

Klammerdamine: Kuni 20
prinditööd, igas 15 lehekülge

Virnastamine: Kuni 500 lehte 75
g/m

2

büroopaberit

Valikuline 5 sektsiooniga
postkast

Paber

Kuni 500 lehte 75 g/m

2

büroopaberit

78

Peatükk 6 Paber- ja prindikandja

ETWW