HP LaserJet P4510 Printer series - Laadige paberit 1. salve

background image

Laadige paberit 1. salve

MÄRKUS.

Kasutades 1. salve võib printer printida aeglasema kiirusega.

ETTEVAATUST.

Ummistuste vältimiseks ärge laadige salvesid siis, kui printer prindib. Ärge lehvitage

paberit. Lehvitamine võib põhjustada ummistusi.

1.

Avage 1. salv.

2.

Tõmmake salve laiendus välja.

3.

Laadige paber salve. Veenduge, et paber mahub sakkide alla ning on allpool maksimaalse kõrguse
näidikuid.

MÄRKUS.

Informatsiooni eripaigutust nõudvate paberite laadimise kohta vaadake juhendi

jaotisest

Paberi paigutus salvede laadimisel lk 80

.

2

ETWW

Täitke salved

81

background image

4.

Kohandage äärejuhikuid, et need puudutaks kergelt paberivirna, kuid ei painutaks seda.

2