HP LaserJet P4510 Printer series - Laadige paberit 2. salve või valikulisse 500 lehe salve

background image

Laadige paberit 2. salve või valikulisse 500 lehe salve

ETTEVAATUST.

Ummistuste vältimiseks ärge laadige salvesid siis, kui printer prindib.

ETTEVAATUST.

Ärge lehvitage paberit. Lehvitamine loob staatilist elektrit, mis võib põhjustada

ummistusi.

1.

Tõmmake salv välja ja tõstke see printerist eemaldamiseks üles.

2.

Pigistage vasakul juhikul asuvat vabastit ning libistage äärejuhikud õige formaadini.

A5

JIS B5

EXEC

A4

LTR/LGL

82

Peatükk 6 Paber- ja prindikandja

ETWW

background image

3.

Pigistage tagumisel juhikul asuvat vabastit ning libistage juhik õige paberiformaadini.

5A

5B

SIJ

CE

XE

RT

L

4

A

4.

Laadige paber salve. Veenduge, et virna nurgad on salves tasased ning virna ülemine osa on
allpool maksimaalse kõrguse näidikuid.

MÄRKUS.

Informatsiooni eripaigutust nõudvate paberite laadimise kohta vaadake

Paberi

paigutus salvede laadimisel lk 80

.

5.

Libistage salv täielikult printerisse.