HP LaserJet P4510 Printer series - Laadige ümbrikke

background image

Laadige ümbrikke

Laadige ümbrikke 1. salve või valikulisse ümbrikusööturisse ülespidi, lühike postmarkidepoolne äär
printeri poole.

1

2

80

Peatükk 6 Paber- ja prindikandja

ETWW