HP LaserJet P4510 Printer series - Printeridraiveri avamine

background image

Printeridraiveri avamine

Kuidas

Vajalikud etapid

Printeridraiveri avamine

Tarkvaraprogrammi menüüs File (Fail) klõpsake Print (Prindi).
Valige printer ja seejärel klõpsake Properties (Atribuudid) või
Preferences (Eelistused).

Prindisuvandite spikker

Klõpsake ? sümbolit printeridraiveri paremas ülanurgas ning
seejärel klõpsake mis tahes printeridraiveri elementi.
Kuvatakse hüpikteade, mis annab teavet elemendi kohta. Või
klõpsake Help (Spikker) spikri avamiseks.