HP LaserJet P4510 Printer series - Sisemiste USB-seadmete paigaldamine

background image

Sisemiste USB-seadmete paigaldamine

Printeril on kaks sisemist USB-porti.

1.

Lülitage printer välja ja võtke toitejuhe lahti.

2

1

126 Peatükk 9 Printeri haldus ja hooldus

ETWW

background image

2.

Võtke lahti kõik liidesekaablid.

3.

Eemaldage parempoolne paneel, libistades seda lahtivõtmiseks printeri tagaosa suunas.

4.

Avage luuk metallsakist tõmmates.

ETWW

Mälu, sisemiste USB-seadmete ja välise prindiserveri installimine 127

background image

5.

Otsige üles USB-pordid, mis asuvad vormindiplaadi lähedal. Sisestage USB-seade ühte porti.

6.

Sulgege luuk ja lükake seda tugevasti, kuni see oma kohale klõpsab.

7.

Asetage parempoolne paneel tagasi. Joondage paneeli sakid printeri piludega ja lükake paneeli
printeri esiosa suunas, kuni see oma kohale kinnitub.

128 Peatükk 9 Printeri haldus ja hooldus

ETWW

background image

8.

Ühendage uuesti liidesekaablid ja toitejuhe.

9.

Lülitage seade sisse.