HP LaserJet P4510 Printer series - Sardveebiserverite jaotised

background image

Sardveebiserverite jaotised

Vahekaart või jaotis

Suvandid

Information (teabe) vahekaart

Printeri oleku ja konfiguratsiooni
info

Device Status (Seadme olek): Printeri staatus ning HP tarvikute järele jäänud
kasutusaeg, 0% näitab, et tarvik on tühi. Lehekülg näitab ka iga salve jaoks
seadistatud prindipaberi tüüpi ja formaati. Vaikeseadete muutmiseks klõpsake
Change Settings (Muuda seaded).

Configuration Page (konfiguratsioonileht): näitab konfiguratsioonilehe teavet.

Supplies status (tarvikute olek): näitab HP tarvikute vaba eluiga, 0% näitab, et tarvik
on tühjenenud. Sellel lehel on samuti tarvikute numeratsioon. Uute tarvikute
tellimiseks klõpsake Shop for Supplies (ostke tarvikuid) peale Other Links (teiste
linkide) alal akna vasakul poolel.

Event Log (Sündmuste logi): Kuvab loetelu kõigist printeri sündmustest ja tõrgetest.

ETWW

Sisseehitatud veebiserveri kasutamine 109

background image

Vahekaart või jaotis

Suvandid

Usage page (Kasutusandmete lehekülg): näitab printeri prinditud lehekülgede
koguarvu, reastades need formaadi ja tüübi põhjal.

Diagnostics page (Diagnostikalehekülg): näitab printeri kohta informatsiooni, mis
võib olla kasulik probleemide lahendamisel. Seda teavet võib küsida HP volitatud
klienditeenindaja.

Device Information (Seadme teave): näitab printeri võrgu nime, aadressi ja
mudeliteavet. Nende sisestuste muutmiseks klõpsake jaotisel Device Information
(Seadme teave) vahekaardil Settings (Seaded).

Control Panel (Juhtpaneel): näitab juhtpaneeli teavet, nagu Ready (Valmis) või
Sleep mode on (Uinakurežiim sees).

Print (Printimine). Võimaldab saata printerile prinditöid.

Settings (seaded) vahekaart

Võimaldab printeri seadistamist
arvutist

MÄRKUS.

Vahekaarti Settings

(Seaded) on võimalik kaitsta
salasõnaga. Kui printer on võrku
ühendatud, pidage enne selle
vahekaardi seadete muutmist alati
nõu süsteemiadministraatoriga.

Configure Device (Seadme konfigureerimine): võimaldab konfigureerida printeri
seadeid. See lehekülg sisaldab juhtpaneelil olevaid traditsioonilisi menüüsid.

E-mail Server (E-posti server). Ainult võrk. Kasutatakse koos leheküljega Alerts
(Hoiatused) e-posti hoiatuste seadistamiseks.

Alerts (Hoiatused): Ainult võrk. Võimaldab seadistada e-posti hoiatuste
vastuvõtmise mitmesuguste toote- ja tarvikusündmuste kohta.

AutoSend (Automaatne saatmine): võimaldab konfigureerida printeri saatma
kindlaksmääratud e-posti aadressidele automaatselt e-kirju printeri konfiguratsiooni
ja tarvikute kohta.

Security (turve): võimaldab seada parooli, mis tuleb Settings (seaded) ja
Networking (võrgu) vahekaartidele pääsemiseks sisestada. Võimaldage ja keelake
sisemise veebiserveri teatud omadusi.

Edit Other Links (redigeeri teisi linke): võimaldab teisele veebisaidile linki lisada või
kohandada. See link kuvatakse kõikide sardveebiserverite lehekülgede Other
Links
(teiste linkide) alas.

Device Information (Seadme teave): Võimaldab anda tootele nime ning omistada
sellele inventarinumbri. Sisestage kontaktisiku nimi ja e-posti aadress, kellele
edastatakse infot printeri kohta.

Language (keel): võimaldab sardveebiserveri teabe kuvamise keelt määrata.

Date & Time (kuupäev ja aeg): võimaldab aega võrgu ajaserveriga sünkroonida.

Wake Time (Äratuse aeg): võimaldab seada või redigeerida printeri äratuse aja.

Networking (võrgu) vahekaart

Võimaldab oma arvutist
võrguseadeid muuta

Kui printer on ühendatud IP-põhisesse võrku, saab võrguadministraator selle vahekaardi
kaudu juhtida printeri võrguga seostuvaid seadeid. See vahekaart ei ole nähtav, kui printer
on ühendatud otse arvutiga või kui printer on ühendatud võrku, kasutades muud kui
HP Jetdirecti prindiserverit.

MÄRKUS.

Networking (võrgu) vahekaart võib olla parooliga turvatud.

Other links (teised lingid):

Sisaldab linke, mis ühendavad
Internetti

HP Instant Support™(HP kiirtugi): Ühendab teid HP veebilehega, et aidata teil
lahendusi leida. See teenus analüüsib printeri vealogi ja konfiguratsiooniteavet teie
printeri kohta diagnostilise ja tugiteabe andmiseks.

Shop for Supplies (Ostke tarvikuid): ühendab HP SureSupply veebisaidiga, kus
saate teavet HP originaaltarvikute ostmise võimaluste kohta, nagu prindikassetid ja
paber.

110 Peatükk 9 Printeri haldus ja hooldus

ETWW

background image

Vahekaart või jaotis

Suvandid

Product Support (Tootetugi): Ühendus tootetoe saidile, kus võite otsida abi üldistel
teemadel.

Show Me How (Kuidas toimida): Ühendab printeri konkreetseid ülesandeid näitava
teabega.

MÄRKUS.

Nende linkide kasutamiseks on vaja Internetiühendust. Kui kasutate

sissehelistusühendust ega saanud esmasel sardveebiserveri avamisel ühendust, tuleb
teil nendele veebisaitidele minekuks taas ühendus luua. Ühendamiseks võib olla vajalik
sardveebiserveri sulgemine ja taas avamine.

ETWW

Sisseehitatud veebiserveri kasutamine 111