HP LaserJet P4510 Printer series - Kasutage Microsoft Windowsi käske püsivara täiustamiseks

background image

Kasutage Microsoft Windowsi käske püsivara täiustamiseks

Püsivara värskendamiseks võrguühenduse abil järgige neid juhiseid.

1.

Klõpsake Start (Alusta), Run (Käivita) ning seejärel tippige käsuakna avamiseks cmd (käsk).

2.

Tippige järgmine: copy /B FAILI NIMI> \\ARVUTI NIMI>\JAOSNIMI>, kus <FAILI NIMI>
on püsivara kaugtäiustamisfaili nimi (k.a rada), <ARVUTI NIMI> on toodet ühiskasutusse andva
arvuti nimi ning <JAOSNIMI> on toote jaosnimi. Näiteks: C:\>copy /b C:\LJP4015.RFU \
\TEIE_SERVER\TEIE_ARVUTI.

MÄRKUS.

Kui faili nimes või rajal on tühik, tuleb faili nimele või rajale lisada jutumärgid. Tippige

näiteks: C:\>copy /b "C:\MINU DOKUMENDID\LJP4015.RFU" \\TEIE_SERVER
\TEIE_ARVUTI.

3.

Vajutage klaviatuuril

Enter

(Sisesta). Juhtpaneel kuvab püsivara täiustuse edenemise teadet.

Täiustamisprotsessi lõpul näitab juhtpaneel teadet Valmis. Arvutiekraanile ilmub teade One File
Copied
(Üks fail kopeeritud).

134 Peatükk 9 Printeri haldus ja hooldus

ETWW