HP LaserJet P4510 Printer series - Prindikasseti vahetamine

background image

Prindikasseti vahetamine

Kui prindikasseti kasutusaeg hakkab lõppema, ilmub juhtpaneelile teade, mis soovitab teil uue kasseti
tellida. Printer võib jätkata olemasoleva kassetiga printimist, kuni ilmub teade, mis ütleb, et kassett tuleb
vahetada.

1.

Avage ülemine kaas.

2.

Eemaldage printerist kasutatud prindikassett.

116 Peatükk 9 Printeri haldus ja hooldus

ETWW

background image

3.

Võtke uus prindikassett kotist välja. Asetage kasutatud prindikassett ümbertöötlemiseks kotti
tagasi.

4.

Hoidke prindikassetti mõlemast küljest ning jaotage tooner kassetti kergelt õõtsutades laiali.

ETTEVAATUST.

Ärge puudutage sulgurit ega rulli pinda.

5.

Eemaldage uuelt prindikassetilt transpordilukk ja transporditeip. Visake lukk ja teip ära vastavalt
kohalikele eeskirjadele.

ETWW

Tarvikute ja osade vahetamine 117

background image

6.

Joondage prindikassett printeri sees olevate joonte järgi, sisestage prindikassett, kuni see on
kindlalt paigas, ja seejärel sulgege pealmine kaas.

Lühikese aja möödudes ilmub juhtpaneelile teade Ready (Valmis).

7.

Paigaldamine on lõpetatud. Asetage kasutatud kassett karpi, milles uus kassett saabus. Juhiseid
ümbertöötlemise kohta vt lisatud ümbertöötlemisjuhendist.

8.

Kui kasutate mitte-HP prindikassetti, siis vaadake täiendavaid juhiseid printeri juhtpaneelilt.

Täiendavat abi leiate

www.hp.com/support/hpljp4010series

või

www.hp.com/support/hpljp4510series

.